Orhan Bey Dönemi (1324-1362) Tarih Ayt


Kategoriler: Tarih

ORHAN BEY DÖNEMi (1324 – 1362)

Bursa’nın Fethi (1326)Osman Bey döneminde başlatılan Bursa kuşatması fetihle sonuçlandı ve başkent yapıldı.

Maltepe (Palekanon) Savaşı (1329)

Bizans İmparatoru Andronikos’un kaybettiği yerleri geri almak ve kuşatma altındaki İznik’e yardım etmek istemesi Maltepe Savaşı’nın başlamasına neden oldu. Osmanlının üstünlüğüyle sonuçlanan savaştan sonra İznik ve İzmit ele geçirildi. Böylece Bizans’ın Anadolu’daki varlığı sona erdi.

Karesi Beyliği’nin Hâkimiyet Altına Alınması (1345)

Karesi Beyliği’nin alınmasıyla;

 • Anadolu Türk birliğini sağlama yolunda ilk adım atıldı.
 • Karesi donanması Osmanlıya geçince Osmanlı ilk kez bir donanmaya sahip oldu.
 • Rumeli’ye geçiş ve Marmara Denizi’ndeki adaların fethi kolaylaştı.
 • Ece Halil, Evranos Bey ve Hacı İlbeyi gibi karesi komutanları Osmanlı hizmetine girdi.

İskân (Şenlendirme) Politikası

İskân politikası, Osmanlılann Balkanlarda ele geçirdiği yerlere doğudan gelen Türkmenleri yerleştirmesidir. İskân politikasıyla fethedilen yerler Türkleştirilmiş ve fetihler kalıcı hale getirilmiştir.

İskân (Şenlendirme) Politikasının Özellikleri • İskân için öncelikle konar-göçerler tercih edilirdi, böylece yerleşik hayata geçmeleri sağlanırdı.
 • Fethedilen yerlerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanlar başka bir yere yerleştirilirdi.
 • Göçmen alınan yerde, üretimin bozulmamasına dikkat edilirdi.
 • Bir bölgede anlaşmazlık içerisinde olan ailelerden biri iskâna tabi tutulurdu.
 • İskân edilen ailelere gerekli malzemeler verilir ve bir süre vergi alınmazdı.

Rumeli’ye Geçiş

Bizans İmparatorluğu’ndaki taht kavgalarında Orhan Bey, Kantakuzen’i destekleyerek Kantakuzen’in Bizans tahtına geçmesini sağladı. Bu yardımlar karşılığı Çimpe Kalesi Osmanlılara verildi. Osmanlı Devleti böylece ilk kez Rumeli’de toprak sahibi oldu. Süleyman Paşa Çimpe Kalesi’ni üs olarak kullanarak Gelibolu, Bolayır, Çorlu, Tekirdağ, Lüleburgaz, Keşan ve Malkara’yı ele geçirdi. Rumeli’de ele geçirilen yerlere Anadolu’dan Türkmenler getirilerek yerleştirildi (İskân / Şenlendirme politikası).

Ankara’nın Alınması (1354)

Ankara’nın Ahilerden alınmasıyla Osmanlı Devleti Karamanoğulları’yla sınır komşusu olmuştur.

Diğer Gelişmeler

 • Osmanlı Devleti’ne ait ilk gümüş para bastırıldı (Akçe).
 • Yaya ve Müsellem (atlı) adlı ilk düzenli Osmanlı ordusu kuruldu.
 • Geçici olmak üzere ilk Divan teşkilatı kuruldu (Birinci Murat döneminde sürekli hale getirilecektir.).
 • Osmanlı Devleti’nde ilk kez vezirlik makamı oluşturuldu. İlk vezir Alâeddin Paşa’dır.
 • İlk kez iskân politikası uygulanmaya başlandı.
 • Osmanlı Devleti’nde ilk kez sancaklara sübaşı ve kadı ataması yapıldı.
 • İznik’te ilk Osmanlı medresesi açıldı (Orhaniye Medresesi). Orhaniye Medresesi’nde ders veren ilk müderris ise Kayserili Davut’tur.
 • Şehzadelerin yetişmesi için “Sancak sistemi” uygulamaya konuldu.
 • Babasından devraldığı beyliği devlet konumuna getirdi.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi