Organik Bileşikler konu anlatımı video 12. sınıf kimya


Kategoriler: 12. sınıf Kimya, Ders Videoları, Kimya

HİDROKARBONLAR

Hidrokarbonlar video 12. sınıf Hocalara Geldik

FONKSİYONEL GRUPLAR

Fonksiyonel Gruplar ve Adlandırma 1 video 12. sınıf Hocalara Geldik

Fonksiyonel Gruplar ve Adlandırma 2 video 12. sınıf Hocalara Geldik

ALKOLLER

Alkoller 1 video 12. sınıf Hocalara Geldik

Alkoller 2 video 12. sınıf Hocalara Geldik

ETERLER

Eterler video 12. sınıf Hocalara Geldik

KARBONİL BİLEŞİKLERİ

Karbonil Bileşikleri video 12. sınıf Hocalara Geldik

KARBOKSİLİK ASİTLER

Karboksilik Asitler video 12. sınıf Hocalara Geldik

Karboksilik Asitler 1 video 12. sınıf Kimya Adası

Karboksilik Asitler 2 video 12. sınıf Kimya Adası

ESTERLER

Esterler video 12. sınıf Kimya Adası

• Araçlarda benzin, motorin ve LPG’ye alternatif olarak kullanılabilecek yakıtlar neler olabilir?
• Aynı kapalı formüle sahip farklı özellikler gösteren organik bileşikler var mıdır?
• Günlük hayatta karşılaştığınız doymuş yağlar ile doymamış yağlar arasında ne gibi farklar vardır?
Bu bölümde organik bileşiklerin sınıflarını, özelliklerini, reaksiyonlarını ve kullanım alanlarını öğreneceksiniz.

Hidrokarbonlar

Hidrokarbon denilince akla gelen ilk şey yakıtlardır. Çünkü araçlarda kullanılan benzin, motorin ve LPG; evlerde kullanılan doğal gaz, kömür, tüp gaz ve fuel oil gibi yakıtların hepsi birer hidrokarbon karışımıdır. İnsanoğlunun temel enerji kaynağı olan hidrokarbonların ana kaynağı ise petrol, kömür ve doğal gazdır. Bu bölümde hidrokarbonları, fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve yapılarına göre sınıflandırılmasını öğreneceksiniz.

Fonksiyonel Gruplar

Organik bileşiklerin yapısında karbon ve hidrojen dışında halojenler; O, S, N, P gibi atomlar da bulunabilir. Bu atomların farklı sayılarda bir araya gelmesiyle birçok organik bileşik oluşur. Bu kadar fazla sayıda organik bileşiği tanımak ve özelliklerini bilmek zor olduğundan organik bileşikler, yapısında bulunan atom ya da atom gruplarına göre sınıflandırılır. Günlük hayatta duyduğunuz alkol, yağ, protein, karbonhidratlar gibi birçok madde organik bileşiklerin sınıflarıdır. Bu bölümde organik bileşiklerin sınıfları hakkında bilgi verilecektir.

Alkoller

Alkoller günlük hayatta pek çok kullanım alanına sahip organik bileşiklerdir. Parfüm sanayisinde çözücü, araçlarda antifiriz (etilen glikol), tıpta antibakteriyel (izopropil alkol) olarak kullanılmaktadır. Alkol sınıfı bileşiklerin en küçük üyesi olan metanol çok zehirli bir maddedir ve az miktarının bile içilmesi körlüğe hatta ölüme sebep olabilmektedir. Alkollerin en yaygın kullanım alanına sahip üyesi etanol ise birçok meyvenin yapısında bulunan şekerin fermantasyonundan elde edilmektedir. Bitkisel alkol olarak bilinen etanol, biyoyakıt üretiminde de kullanılmaktadır. Bağımlılık yapan madde kullanımı günümüzde birçok bireysel ve toplumsal soruna neden olmaktadır. Genellikle arkadaş çevresinin etkisiyle ve merak duygusuyla başlayan bağımlılık öyküleri, ne yazık ki kötü bir sonla noktalanmaktadır. Bu tür ortamlardan uzak durmak, bu yönde eğilimi olan arkadaşlarınızı uyarmak insani bir görevdir. Bu bölümde alkollerin sınıflandırılmasını, adlandırılmasını, genel özelliklerini ve kullanım alanlarını öğreneceksiniz.

Eterler

Eter sözcüğü çoğu kimseye göre, çok bilinen bir bayıltıcının diğer adıdır. Eter aynı zamanda araba motorlarının ilk ateşlemesi için kullanılan sıvının bir katkı maddesidir. Benzin katkı maddesi MTBE (ter-bütil metil eter) ve etilen oksit (antifiriz olarak kullanılan ve poliester sentezinin ham maddesi etilen glikolün endüstriyel çıkış maddesi) sentetik eterlerdir. Günümüzde eter ya da alkol fonksiyonel grubunu içeren moleküllerin yüzlercesi bilinmektedir. Bu bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bilinmesi farklı ürünler oluşturulmasında faydalı olacaktır. Hatta bu bilgiler kullanılarak önemli özelliklere sahip yeni ürünler üretilebilir. Bu bölümde eterlerin adlandırılmasını, özelliklerini, kullanım alanlarını ve eterlerin alkollerle yapısal izomerliğini öğreneceksiniz.

Karbonil Bileşikleri

Alhedit ve keton içeren bazı maddeleri tatmış veya koklamışsınızdır. Örneğin badem kokusu benzaldehitten, tarçın sinnamaldehitten ve nane R–karvondan gelmektedir. Ayrıca diğer bazı koku ve tatlar aldehit ve ketonlardan kaynaklanmaktadır. Bu bölümde karbonil bileşiklerin sınıflandırılmasını, adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını öğreneceksiniz.

Karboksilik Asitler

Sirkenin tadı, karınca ısırığının acısı, bozulmuş tereyağının kokusu, aspirinin iyileştirme etkisi, organik kimyanın önemli bir ailesini oluşturan karboksilik asitlerden ileri gelir. Polyester ve naylon dokumaların esnekliği, ipeğin yumuşaklığı, insanların hücre zarlarının sağlamlığı karboksilik asit türevlerinin özelliklerinden dolayıdır. Karboksilik asitler doğada yaygın olarak bulunur. Yeşil yapraklı sebzeler oksalik asit bakımından, turunçgiller sitrik asit bakımından zengindir. Bu bölümde karboksilik asitlerin sınıflandırılmalarını, formüllerini, adlarını ve kullanım alanlarını öğreneceksiniz.

Esterler

Esterlerin çoğu hoş kokulu bileşiklerdir. Birçok çiçek ve meyvenin güzel kokusu, yapılarındaki esterlerden ileri gelmektedir. Muzda bulunan izopentil asetat, portakalda bulunan oktil asetat, ananasta bulunan etil bütirat ve kayısıda bulunan etil heptanoat en çok bilinen esterlerdir. Doğal kokuların yapısı oldukça karışıktır. Örneğin armuda koku veren ester sayısının 53’ten fazla olduğu bilinmektedir. Ester karışımları parfümeride ve yapay lezzet verici maddelerin elde edilmesinde kullanılmaktadır. Bu bölümde esterlerin adlandırılmasını, formüllerini ve kullanım alanlarını öğreneceksiniz.




Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar