Kategoriler: 6. Sınıf Fen Bilimleri, Fen Bilimleri

ORGAN BAĞIŞI

Bir kişinin hayatta iken kendi iradesiyle ölümünden sonra doku ve organlarının başka bir insanın tedavisi için kullanılmasına izin vermesine doku ve organ bağışı denir. Organ bağışı; görmeyen bir insanın görmesini, diyaliz makinesine bağlı yaşayan bir böbrek hastasının sağlığına kavuşmasını sağlayabilir.

Ülkemizde doku ve organ bağışı yasalarla sınırlandırılmıştır. Yasa gereği 18 yaşını doldurmamış kişiler doku ve organ bağışı yapamaz. Ayrıca doku ve organların bedel karşılığı alınması ve satılması yasaklanmıştır.

Doku ve organ bağışı yapacak kişinin bu isteği, tanıklar huzurunda sözlü ve yazılı olarak yapması ayrıca bunun doktor tarafından onaylanması gerekir. Bağışta bulunmak isteyen kişi Doku ve Organ Bağış Belgesini doldurur ve bu belgeyi bir kimlik gibi sürekli yanında bulundurur. Organ bağış belgesi olsa bile ailenin bu durumdan haberdar olması gerekir. Çünkü ailenin yazılı izni gereklidir.

Doku ve organ nakli; görev yapamayacak durumda olan veya hastalık sonucu bedenimize zararlı hâle gelen bir doku ya da organın yerine sağlam doku veya organın nakledilmesi işlemidir.

Nakil, canlı veya beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden alınan doku ya da organlarla yapılır. Canlı kişilerden organ nakli, organ veren kişinin yaşamını riske sokmayacak böbrek gibi çift organlardan birini ya da pankreas ve karaciğer gibi organlardan parça almak ile mümkündür.

Ülkemizde kalp, akciğer, böbrek, karaciğer ve pankreas gibi organlar ile kalp kapağı, gözün kornea tabakası, kas ve kemik iliği gibi dokular başarıyla nakledilmektedir. Doku ve Organ Nakli Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin Organ Nakli Merkezlerinde gerçekleştirilir.

Organ nakli ile organ bekleyen kişinin hayatı kurtulur. Yaşam süresi ve kalitesi uzar. Organ nakli ile toplumsal dayanışma artar. Organ bağışı mutlaka yaygınlaştırılmalıdır, bununla ilgili toplum bilinçlendirilmelidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar