Oran ve Orantı nedir?

Oran ve Orantı nedir?

Oran Nedir?Orantı Nedir?Oran: İki çokluğun birbiri ile karşılaştırılmasına (kıyaslanmasına) oran denir. Yani a ve b iki sayı olmak üzere a / b veya a:b şeklindeki ifadelere a nın b ye oranı denir. Örneğin; Bir sınıfta 12 kız, 20 erkek öğrenci varsa, sınıftaki kız öğrencilerin sayısının, bütün öğrencilerin sayısına oranı 12 / 32 yani 3 / 8 dir. Orantı: İki veya daha fazla oranın eşitliğine orantı denir. a : b = c : d ikili orantısında b ve c ye içler, a ve d ye dışlar denir. a : b = c : d = k orantısında k sayısına orantı sabiti denir. Örnek: Ahmet 2 saatte 24 km yol yürümüştür. Kenan ise 3 saatte 42 km yol yürümüştür. Buna göre Ahmet'in 1 saatte yürüdüğü yolun Kenan'ın 1 saatte yürüdüğü yola oranı kaçtır? Çözüm: Ahmet 1 saatte 12km, kenan 1 saatte 14 km yol yürüdüğüne göre A / K oranı 12 / 14 den 6 / 7 olur.
Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi