] }

Soru: Bir terzi bir miktar kumaşı 1 kesim yaparak iki parçaya 2 dakikada ayırıyor.
Buna göre aynı kumaşı 5 parçaya ayırmak için ne kadar süre gerekir?
A) 10 B) 12 C)8 D) 6


Soru: Sadece mavi ve kırmızı bilyelerin bulunduğu bir kutuda 12 tane mavi, 17 tane kırmızı bilye vardır.
Toplam bilye sayısının mavi bilye sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 29/12 B) 29/17 C) 17/29 D) 12/29


Soru: Bir kavanozdaki şekerlerden kırmızı şekerlerin sayısının, mavi şekerlerin sayısına oranı 5 'tir.
Buna göre bu kavanozdaki mavi şekerlerin sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 15 B) 23 C) 30 D) 45


Soru: Yukarıdaki tabloda bir sınıfın başarılı olduğu dersler verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Fen bilgisinden başarılı olanların Türkçeden başarılı olanlara oranı 3'tür.
B) Yabancı dilden başarılı olanların tüm sınıfa oranı 17/2 'dir.
C) Matematik dersinde başarılı olanların Türkçeden başarılı olanlara oranı 2'dir.
D) Matematikten başarılı olanların yabancı dilden başarılı olanlara oranı 2,5'dur.


Soru: Ceren kedisini yeterli besleyebilmek için günde 30,6 gr yemek vermektedir.
Buna göre 387 gr yemekle bu kediyi en fazla kaç gün besleyebilir?
A) 10 B)11 C) 12 D)13


Soru: Duygu Hanım marketten bir miktar nohut almış ve 21,6 TL para ödemiştir. 3 kg fazla alsaydı 32,4 TL para ödeyecekti.
Buna göre Duygu Hanım marketten kaç kg nohut almıştır?
A)7 B) 6 C) 5 D)4


Soru: Bir kişinin günde ortalama 1,75 lt su içtiği 25 kişilik kampta, kamp süresince yetecek ve artmayacak kadar su tedarik edilmiştir.
Yanlarında 437,5 L su bulunan grup kaç gün kamp yapacaktır?
A)5 B)10 C)12 D) 15


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar