Omurgasız Hayvanlar


Kategoriler: 9. Sınıf Biyoloji, Biyoloji, Canlılar Dünyası

Hayvanlar alemindeki canlıların yaklaşık % 95 kadarı omurgasız türlerinden oluşur.

  • Omurgası olmayan bu hayvanlarda kemik veya kıkırdak dokudan oluşan bir iç iskelet yoktur.
  • Bazı omurgasız türlerinde vücudun dışını kaplayan ve hayvana destek sağlayan bir dış iskelet bulunur.
  • Bazı türleri sularda (mercan, deniz yıldızı gibi) bazı türleri ise karalarda (böcekler, Örümcekler gibi) yaşamaya uyum sağlamıştır.
  • Omurgasız hayvanlar; süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar, derisi dikenliler olmak üzere altı gruba ayrılarak incelenir.
  • Halkalı solucan, ahtapot ve mürekkep balığı hariç açık kan dolaşımına sahiptirler.
  • Açık kan dolaşımında, atardamar ile toplardamar arasında kılcal damar bulunmaz.Süngerler

Solucanlar

Sölenterler

Yumuşakçalar

Eklem Bacaklılar

Derisi Dikenliler

Yeryüzündeki bütün canlılar içinde hayvanlar alemi mi en fazla çeşitliliğe sahip olan canlı grubu oluşturur. Filler ve balinalar gibi çok büyük canlılardan su pireleri gibi ancak mikroskopla görülebilen türlere kadar çok farklı hayvan türleri vardır. Hayvanlar aleminde yer alan canlılar; omurgasızlar, ve omurgalılar olmak üzere iki ana grupta incelenir. Hayvanların genel ortak özellikleri şunlardır:
Protista, mantar ve bitki alemlerinde olduğu gibi ökaryot hücre yapısına sahiptirler. Hücre zarlarınının dışında hücre çeperi bulunmaz.
Heterotrof canlılardır. Kloroplastları olmadığı için besinlerini diğer canlılardan hazır olarak alırlar. Bazıları doğrudan üretici canlıları besin olarak kullanırken, bazıları etçil olarak beslenir.
Bütün hayvanlar çok sayıda hücreden oluştukları için çok hücrelidir.
Yassı solucanlar ve deniz yıldızları gibi bazı türleri eşeysiz olarak üreyebilse bile çoğunlukla eşeyli üreme ile çoğalan canlılardır.
Hayvanların çoğunda kas, sinir yapıları ve beyin vardır.
Örnek: Omurgasız hayvanlarda;
I. Dış iskelet bulundurma,
II. Hermafrodit olma,
III. Karın tarafında sinir şeridi bulundurma,
IV. Böbrek bulundurma
özelliklerinden hangileri görülür?
Çözüm: Böbrek omurgalı hayvanlarda bulunur. Diğer özellikler bazı omurgasızlarda görülür. Cevap: I,II ve III

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi