Olumlu, Olumsuz, Soru ve Ünlem Cümleleri 8. Sınıf


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Türkçe

1. Olumlu Cümle2. Olumsuz Cümle3. Soru Cümlesi

4. Ünlem Cümlesi

Yüklemi sonda olmayan cümlelere devrik cümle denir. Bu tür cümlelerde yüklem cümlenin sonu hariç herhangi bir yerinde bulunabilir. Örneğin, "İki günlük yiyeceğimiz kalmıştı yanımızda." cümlesinde yüklem "kalmıştı" sözcüğüdür. Bu cümlede yüklem sonda olmadığı için bu cümle yükleminin yerine göre devrik cümledir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir?
A) Yürek zor katlanıyor onu yitirmelere.
B) Eylül rüzgârları birdenbire kesilmişti.
C) Uyuduğum odanın kapısını hafifçe araladım.
D) Eski eğlence yerleri Beyoğlu'ndaki mekânlardı.

Yüklemi cümlenin sonunda olmayan cümlelere devrik cümle denir. Örneğin "Bana da söyle ne zaman gideceğini." cümlesinde "söyle" sözcüğü yüklemdir. Yüklem cümlenin sonunda olmadığı için bu cümle devrik cümledir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi devrik cümle değildir?
A) Bu karşılaşma sürpriz olmuştu benim için.
B) Bir müddet hâl hatır sorarak hasret giderdik.
C) Lisanı aynı olmayanların ortak dilidir müzik.
D) İçli içli ağladı uzun bir süre.

Türkçede kurallı cümle, yüklemi cümle sonunda olan cümledir. Türkçede devrik cümle, yüklemi cümle sonunda olmayan cümledir.
Buna göre;
(I) Rüzgâr karadan denize estiğinde salın uçurtmanızı denizin üstüne. (II) Uçurtma ipinin uygun bir yerine de oltanızı bağlayın. (III) Oltanız ta derinden dalsın denize. (IV) Gökyüzüyle denizin mavisini buluşturun gözlerinizde.
metninde numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin yerine göre farklıdır?
A) I     B) II     C) III     D) IV

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi