Kategoriler: 9. sınıf Fizik, Fizik, Fizik Bilimine Giriş 9. Sınıf

Fizik, deneysel bir bilim olduğundan deneyler ölçüm yapmayı gerektirir ve çoğunlukla ölçümlerin sonuçları sayısal olarak ifade edilir. Bir büyüklüğün kendi cinsinden genel kabul görmüş birimlerle karşılaştırılarak sayılması işlemine ölçme denir.

Fiziksel nicelikler ile ilgili yapılan ölçmeler yeni teknolojilerin gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Örneğin günümüzde otomobil dünyasında güvenlikle ilgili geliştirilen teknolojilerde hava yastıkları önemli bir yere sahiptir. Mühendisler geliştirdikleri özel laboratuvar ortamlarındaki çarpışma deneylerindeki ölçümler sayesinde elde ettikleri verilerle daha güvenli otomobiller üretmeye çalışırlar.

Bazı Temel Büyüklüklerin Ölçülmesi

Uzunluk Ölçümü: Uzunluk, cetvel, şerit metre, mezura, kumpas ve mikromeretre gibi aletler ile ölçülür. Daha hassas ve kolay ölçümler için dijital ölçü aletleri kullanılmaktadır. Mobilyacılar genellikle şerit metreyi, terziler mezurayı, öğrenciler cetveli, yuvarlak cisimlerin çapını ölçmek için kumpas tercih edilmektedir.

Zaman Ölçümü: SI birim sisteminde zaman birimi saniye olmasına rağmen, dakika, saat, milisaniye, mikrosaniye de zaman birimi olarak kullanılmaktadır.
1 saat = 60 dakika
1 dakika = 60 saniye
1 saniye = 100 salisedir.

Zaman, kronomometre, saat, kum saati gibi aletler ile ölçülür.

Kütle Ölçümü: SI birim sisteminde kütle birimi kilogramdır. Bunun yanı sıra yaygın olarak gram, miligram, ton birimleri kullanılmaktadır.
1 ton = 1000 kg
1 kg = 1000 g
1 g = 1000 miligramdır.

Kütle; terazi, baskül, kantar gibi aletler ile ölçülür.] }

Örnek:
I. Sıcaklık termometre ile ölçülür ve birimi kelvindir.
Il. Akım şiddeti ampermetre ile ölçülür ve birimi amperdir.
III. 1 saat 3600 saniyedir.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
Sıcaklık termometre denilen alet ile ölçülür. Birçok termometre çeşidi vardır. Bunlardan bazıları, cıvalı termometreler, dijital termometreler ve hastaların anlına nişan alınarak ölçülen Lazerli termometrelerdir. Sıcaklık birimi SI birim sisteminde kelvindir ve K ile gösterilir. Celcius derece de (°C) yaygın olarak kullanılan sıcaklık birimidir. (I doğru)
Akım şiddeti ampermetre ile ölçülür ve birimi amperdir. Ampermetrenin de değişik çeşitleri vardır. İbreli ve dijital olanları en yaygın kullanılanlarıdır. (II doğru)
1 saat = 60 dakika
1 dakika = 60 saniye olduğundan,
1 saat = 60*60 = 3600 s'dir. (III doğru)


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar