Olasılık Çözümlü Sorular (8.sınıf)


Kategoriler: 8. Sınıf Matematik, Matematik] }

Soru: Aşağıda bazı ifadeler numaralandırılarak verilmiştir. Kaç numaralı ifade yanlıştır?
Madeni bir para atıldığında üst yüze yazı gelmesi olası bir durumdur. Bir zar atıldığında üst yüze 2 gelmesi olası bir durumdur. 5 eş bölmesinin her birinde"DENİZ"kelimesinin harfleri birer birer yazılı olan çark çevriliyor. Çarkın okunun gösterdiği bölmede A harfinin olması olası bir durumdur.
İfadeler incelendiğinde 1 ve 2 numaralı ifadelerin doğru olduğu görülür. 3 numaralı ifadedeki çark çevrildiğinde bölmelerinden hiçbirinde A harfi yazılı olmadığından, çarkın oku A harfi yazılı bir bölmeyi göstermez. Bu durum olası bir durum değildir.

Soru: İçinde 2'si kırmızı, 3'ü mavi renkte eş büyüklükte 5 tane kalem olan bir kalem kutusu vardır. Kutudan rastgele bir kalem alınıyor. Alınan kalemin rengi için olası tüm durum sayısı kaçtır?
Her bir kalem için olası durumlar; kırmızı, kırmızı, mavi, mavi, mavidir. Buna göre olası durum sayısı 5'tir.

Soru: Bir sınıftaki öğrencilerin yarısı kahverengi, bir kısmı yeşil, bir kısmı da mavi gözlüdür. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin göz renginin hangi renk olma olasılığı en fazladır?
Sınıftaki öğrencilerin yarısı kahverengi geriye kalanlar da mavi ve yeşil gözlü olduğundan kahverengi gözlü öğrenci sayısı en fazladır. Dolayısıyla rastgele seçilen bir öğrencinin göz renginin kahverengi olma olasılığı en yüksektir.

Soru: Aşağıda iki torba içinde bulunan şekiller gösterilmiştir. Torbaların her birinden birer şekil alınacaktır. Hangi torbaya ait her bir çıktı eş olasılıklıdır. l. torbadaki şekiller farklı büyüklükte ve farklı görnümdedir. 2. torbadaki şekiller eş büyüklükte ve aynı görünümdedir. 2. torbadaki şekiller birbirinin eşi olduğu için bu torbaya ait her bir çıktı eş olasılıklıdır.

Soru: Bir kalemlikteki kalemlerin bir kısmı siyah renkli kurşun kalem, bir kısmı kırmızı renkli kurşun kalemdir. Kalemlikten rastgele alınan bir kalemin kurşun kalem olma olasılığı yüzde kaçtır? Rastgele alınan bir kalemin tükenmez kalem olma olasılığı kaçtır?
Kalemlikteki kalemlerin hepsi kurşun kalemdir. Rastgele alınan bir kalemin kurşun kalem olma olasılığı %100'dür. Kalemlikte tükenmez kalem yoktur. Rastgele alınan bir kalemin tükenmez kalem olma olasılığı %0'dır.

Soru: 3 tanesi mavi renkli eş büyüklükteki toplardan rastgele alınan bir topun mavi renkli olma olasılığı 111 ise tüm topların sayısı kaçtır?
Toplam top sayısı bilinmiyor. Toplam top sayısı x olsun. x tane topun 3'ü mavi renkli ise mavi renkli top alınma olasılığı yazılır.

Soru: Bir kutudaki eş büyüklükteki keklerin bazısı çikolatalı, bazısı meyvelidir. Kutudan rastgele alınan bir kekin çikolatalı olma olasılığı % 0 dır. Kutuda 22 tane çikolatalı kek olduğuna göre kaç tane meyveli kek vardır?
Kutudan rastgele alınan bir kekin çikolatalı olma olasılığı ise kutudaki çikolatalı kek sayısı 11'in katı olan bir sayı, kutudaki toplam kek sayısı ise 16'nın
katı olan bir sayıdır. Çekilen bir kekin çikolatalı olma olasılığı olduğundan yazılabilir. Kutuda 22 tane çikolatalı kek varken toplam kek sayısı 32'dir. Buna göre meyveli kek sayısı, 32 - 22 = 10'dur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar