Öğretici (Pragmatik) Tarih Yazıcılığı 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih, Tarih ve Zaman

Öğretici tarih yazıcılığının öncüsü Herodotos ile aynı çağda yaşamış olan Thukydides’tir.

Öğretici tarih yazıcılığında amaç, tarihi olayları öğrenerek faydalı bir sonuç çıkarmaktır. Yani toplumun yararı için geçmişten ders çıkarılması veya bireylerin eğitilmesi amaçlanmıştır.

Eski Yunan’a dayanan bu tarih yazıcılığında özellikle bazı şahsiyetlerin yaşamına büyük önem verilmiştir. Bu anlayışta başarısızlıklar birkaç cümle ile yazılmış, başarı ve kahramanlıklara büyük yer verilmiştir.

Öğretici tarih yazıcılığına Avrupa’da ve ülkemizde XIX. yüzyıla kadar devam edilmiştir.] }

Milli birlik ve ahlaki değerleri geliştirmeye yönelik olan bir yazım ile oluşturulur. Bu şekilde topluma fayda sağlamak amaçlanmıştır.
Bu tarzın ilk temsilcisi Thukydides (Tukidides)'tir.
Toplumlarda büyük yenilgiler ve birliğe ihtiyaç duyulduğu dönemlerde ön plana çıkmıştır.
Avrupa'da ve Türkiye'de XIX. yüzyıla kadar bu tarih yazıcılığı görülmüştür.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar