Nijerya Genel Özellikleri Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

NİJERYA

Yüz ölçümü: 923.786 km2
Nüfusu: 135.000.000
İdare şekli: Federal Cumhuriyet
Başkent: Abuja
Dili: İngilizce
Dini: İslamiyet ve Hristiyanlık
Kişi başına düşen milli gelir: 950 ABD doları
Yıllık nüfus artışı: ‰ 25
Şehir nüfus oranı: % 43
Okuma yazma bilmeyenlerin oranı: % 32
Ortalama yaşam süresi: Erkek: 51, kadın: 51 yıl

NİJERYA’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Coğrafi Konum

 • Gine Körfezi ve Atlas Okyanusu’na kıyısı olan bir Orta Afrika ülkesidir.
 • Ülkenin kuzeyinde Nijer, kuzeydoğusunda Çad, batısında Benin, doğusunda Kamerun yer alır.

Yerşekilleri

 • Ülkenin büyük bir bölümünü düzlük alanlar ve alçak plato sahaları oluşturur.
 • Ülkenin en yüksek yeri 2000 m ile Kamerun Dağları’dır.
 • Nijer ve Benue en önemli akarsularıdır.

İklim ve Bitki Örtüsü

 • Ekvatoral iklim ve savan iklimi görülür.
 • Ülkenin kuzeyinde Sahradan gelen kuru hava etkisiyle karasal iklimde görülür.
 • Bitki örtüsü tropikal orman, savan ve step şeklindedir.

Nüfus ve Yerleşme

 • Afrika kıtasında nüfusun en fazla olduğu ülkedir.
 • Nüfus amş hızı oldukça fazladır.
 • Lagos, Abuja, Benin, İbadan, Skota yoğun nüfuslu şehirlerdir.

Tarım ve Hayvancılık

 • Halkın yarısından fazlası tarımla uğraşır.
 • Ekstansif tarım tekniği uygulandığından verim düşüktür.
 • Ekvatoral iklim olduğu için ormancılık faaliyetleri gelişmiştir.
 • Kakao, yer fıstığı, pamuk, tahıl, kauçuk, palmiye, soya fasulyesi, başlıca tarım ürünleridir.

Sanayi

 • Nijerya’nın en önemli yer altı kaynakları petrol ve doğalgazdır.
 • Doğal kaynak bakımından zengin olmasına rağmen yeteri kadar gelişmemesinde:

– Tarım ve sanayinin imal edilmesi
– Altyapı yetersizliği
– Enerji üretiminin yetersizliği
– Petrol dışı sanayinin yetersizliği
– Düşük tüketici geliri etkili olmuştur.

 • Petrol, doğalgaz, tarım ürünleri, kereste ihraç ederken, sanayi ürünleri, makineler ve ulaşım araçları ithal eder.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar