Newton’un Hareket Yasaları Tyt Fizik


Kategoriler: Fizik, Tyt Fizik

NEWTON’UN HAREKET YASALARI

1. Eylemsizlik Yasası

Dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimler durumunu koruma eğilimindedir.

2. Dinamiğin Temel Yasası

Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeki cisimler net kuvvetin yönünde sabit ivmeli hareket yapar.

Yerçekimi İvmesi ve Bir Cismin Ağırlığı

Dünya’nın, üzerindeki cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetine cismin Dünya’daki ağırlığı denir ve G ile gösterilir. SI birim sisteminde ağırlığın birimi newton N dur. Dünya’nın 1 kg kütleli bir cisme uyguladığı kütle çekim kuvvetine yerçekimi alan şiddeti ya da yerçekimi ivmesi denir ve g ile gösterilir. SI birim sistemindeki birimi newton/kilogram, birim sembolü N/kg ya da metre/saniye2 (m/s2)’dir. Kütlesi m olan cismin Dünya’daki ağırlığı G ise,
G = m.g
formülü ile hesaplanır.

3. Etki Tepki Yasası

Bir A cismi, bir B cismine kuvvet uygularsa B cismi de A cismine kuvvet uygular. Bu kuvvetler eşit büyüklükte ve zıt yöndedir. Bu kuvvetlerden herhangi biri, etki veya tepki olarak söylenir. Tepki kuvveti, etki kuvveti ile eşit büyüklükte ve zıt yöndedir. Etki tepki kuvvetleri farklı cisimlere uygulanır.

Örnek Soru: Dünya’nın 1 kg kütleli cisme uyguladığı kütle çekim kuvveti yaklaşık 9,8 N olduğuna göre 10 kg kütleli bir cismin Dünya’daki ağırlığı kaç N’dur?

A) 0,98 B) 9,8 C) 98 D) 100 E) 980

Çözüm: G = m.g =10.9,8 = 98 N bulunur.


Yatay ve sürtünmesiz düzlemde durmakta olan 3 kg kütleli takoza yatay ve sabit F = 12 N kuvvet uygulanıyor.

Buna göre,

I. Düşey duvarın takoza tepkisi yatay doğrultuda ve F kuvveti ile zıt yönde 12 N’dur.
II. Takozun yatay zemine etkisi 30 N’dur.
III. Yatay zeminin takoza tepkisi 18 N’dur.

yargılarından hangileri doğrudur? (g = 10 N/kg)

A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ,II ve III
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar