Mutlak değer tanımı nedir?


Kategoriler: Matematik

Sayı doğrusu üzerinde herhangi bir a noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığına bu sayının mutlak değeri denir. x ∈ R için x in mutlak değeri |x| sembolü ile gösterilir. Mutlak değer içindeki ifade pozitifse, dışarıya aynen çıkar; negatifse işaret değiştirerek çıkar.

* |a| + |b| = 0 ⇔ a = 0 ve b = 0 dır.

* a ≥ 0 olmak üzere, |x| = a ⇔ x = a veya x = –a

* |a.b| = |a|.|b| ve |a/b| = |a|/|b| ve |a^n| = |a|^n

* |x| < m ⇒ –m < x < m dir.

* |x| > m ⇒ x > m veya x < –m dir.

* n < |x| < m ⇒ n < x < m veya n < –x < m dir.

mutlak-deger-tanimi] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar