Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Mücadele 12. Sınıf, Tarih

3 Ekim 1922’de başlayan Mudanya Görüşmelerine İngiltere, Fransa, İtalya ve Türkiye katıldı. Türk heyetinin başkanı İsmet (İnönü) Paşa idi. Görüşmelere katılmayan Yunanistan’ı İngiltere temsil etti. Yunanistan’ın görüşmelere katılmamasında, Doğu Trakya’nın Türkiye’ye bırakılmasının ön koşul olarak belirlenmesi etkili olmuştur.

Mudanya Ateşkes Antlaşması’na göre;

  • Türk ve Yunan kuwetleri arasındaki savaş sona erecekti.
  • Doğu Trakya, Meriç Irmağı sınır olmak üzere Türkiye’ye bırakılacaktı.
  • Yunanlılar 15 gün içerisinde Doğu Trakya’yı boşaltacaktı. Yunanlılardan boşalan yerleri İtilaf Devletlerinin askerleri devralacak, fakat onlar da en geç bir ay içerisinde Doğu Trakya’yı Türkiye’ye teslim edeceklerdi.
  • Türkler, barış antlaşması imzalanıncaya kadar Doğu Trakya’da sekiz bin jandarma bulunduracaktı.
  • İstanbul ve Boğazlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin yönetimine bırakılacaktı. (Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösterir)
  • İtilaf Devletlerinin kuvvetleri barış antlaşması imzalanıncaya kadar İstanbul’da kalacaktı.

Önemli Bilgi: Kurtuluş Savaşı, dönemin yazar ve ressamlarına ilham kaynağı olmuştur. Halide Edip Adıvar’ın Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan romanların ilki sayılan Ateşten Gömlek, Millî Mücadelede görev yaptığı sırada yaşadıklarını anlattığı Türk’ün Ateşle İmtihanı; Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Kurtuluş Savaşı’nda aydın – halk ilişkisini anlattığı Yaban adlı roman; Falih Flıfkı Atay’ın Çankaya; Şevket Süreyya Aydemir’in Tek Adam kitapları, Halil Dikmen’in Millî Mücadele’yi yansıttığı tabloları, Henrik Kripel’in Afyon’da yaptığı Zafer Anıtı bu eserlere örnek gösterilebilir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar