Mohaç Meydan Savaşı (1526) 10. Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Dünya Gücü Osmanlı 10. Sınıf, Tarih

Mohaç Meydan Savaşı Nedenleri

  • Almanya ve Avusturya’nın desteğini alan Macar kralının Osmanlılara karşı cephe alması
  • Fransa Kralı l. Fransuva’nın Şarlken’e esir düşmesi üzerine Kanuni’den yardım istemesi
  • Kanuni’nin Macaristan’da Osmanlı egemenliğini kurma düşüncesidir.

Mohaç Meydan Savaşı Sonuçları

  • Orta Avrupa egemenliği Osmanlılara geçti.
  • Budin (Budapeşte) dahil Macaristan ele geçirildi.
  • Macaristanın alınmasıyla Osmanlılar Avusturya ile komşu haline geldi.
  • Macaristan Krallığı’na son verildi.

Macaristan alınmasına rağmen doğrudan Osmanlı topraklarına katılmadı. Osmanlı himayesinde bir krallık haline getirilerek Erdel Beyi Jan Zapolya’ya verildi. Bunun temel nedeni, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu ile Osmanlılar arasında bir tampon bölge oluşturulmak istenmesidir.

 ] }

Belgrad'ın fethi ile Osmanlı Macar ilişkileri iyice bozuldu. Fransa kralının yardım isteğini de dikkate alan Kanuni 1526'da Macaristan Seferine çıktı. Macar ağırlıklı Haçlı ordusunu Mohaç Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğrattı (1526). Bu savaş sonucunda, Macaristan, Osmanlı Devleti'ne bağlandı. Böylece Osmanlıların Orta Avrupa egemenliği güçlendi.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar