Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları Fizik Ayt


Kategoriler: Ayt Fizik, Fizik

Görüntüleme Cihazları

1. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Manyetik rezonans görüntüleme cihazı, canlıların iç yapısını görüntülemek amacıyla kullanılır. MR görüntülemede güçlü manyetik alan oluşturularak canlı dokusundaki hidrojen moleküllerini polarize edilir. Molekül içindeki protonların spin hareketlerinden yararlanarak, protonlardan gelen sinyaller cihazdan değerlendirerek canlının hastalık dokusu belirlenir.

MR cihazıyla oluşturulan görüntülemenin canlılar üzerine zararlı etkileşimin olduğu kanıtlanmamıştır. Ancak kalp pili kullanan hastalar için risklidir.

2. Tomografi Cihazı ile Görüntüleme

Bu görüntüleme cihazında X-ışınları, canlının vücudundan geçirilerek bir kısmı Compton saçılmasına uğrar. Soğrulanlar ise fotoelektrik etkiye uğrar. X-ışınların saçılma ve soğurulma durumları değerlendirilerek teşhiste bulunulur. Tomografi ile görüntülemenin olumsuz yanı ise X-ışınlarının verdiği radyasyonun zararlı etkisi olmasıdır.

3. Ultrason ile Görüntüleme

Bu görüntülemede ses dalgaları kullanılır. Vücuda yüksek frekanslı ses dalgaları gönderilerek vücuttaki dokularda yansımaları ve yayılma hızların değişimi incelenir. Bu veriler bilgisayar ortamında değerlendirilerek (analiz edilerek) görüntü oluşturulur. Ultrason kullanımının insan vücuduna zararlı etkisi yoktur.

4. Termal Kamera ile Görüntüleme

Bu cihazlar termal, yani ısıya duyarlı aletlerdir. Çalışma prensibi, sıcak cisimlerden çıkan (canlılarda dahil) kızıl ötesi dalgaları (ışınları) algılar. Kullanım alanları özellikle gece görüş dürbünlerinde, ısıya duyarlı füze sistemlerinde, elektrik hatlarındaki arızayı tesbit etme, iç yaralanma ve damar tıkanıklıklarını tespit etmede yaygın olarak kullanılır.

5. Sonar Cihazı ile Görüntüleme

Yüksek frekanslı ses dalgaları hedef cisimlere çarptırılarak yansıması sağlanır. Hedeften yansıyan ses dalgalarından hedef cismin boyutu, şekli, uzaklığı ve diğer verilerden bilgi edinilebilir. Su altı/üstü haberleşme, yeryüzü şekilleri, petrol arama, balık sürülerin tesbitinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yarasa ve yunus balıklarında yön bulma ve haberleşme, sonara benzeyen organıyla sağlanır.

LCD Teknolojisi

LCD teknolojisinde katımsı sıvı kristalleridir. İlk defa 1888’de Fredreich Rheinizer tarafından keşfedilmiş bu kristal, sıvı gibi akar, ancak molekülleri bir kristalindeki gibi yönlüdür. Doğada hücre zarı ve bazı proteinler sıvı kristal özelliğine sahiptir. Sıvı kristaller, ışığı polarize etme, polarize edilmiş ışığı geciktirme, molekülleri bir elektrik alanda yönelme gibi özelliklere sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı özellikle LCD (Sıvı Kristal Ekranı) teknolojisinde çığır açmıştır. LCD panellerde iki katlı polarize cam arasına yerleştirilmiş sıvı kristal mevcuttur. Sıvı kristallerdeki molekül içi bağların zayıf olması onların basıncı, sıcaklık, elektrik ve manyetik alandan kolay etkilenmelerine neden
olur. Vücut sıcaklığımıza göre yüzümüzün renk değiştirmesi gibi sıvı kristallerde kırmızıdan mora doğru renk değiştirirler. Bu teknolojik ürünlerin fonksiyonlarının artması, hacimlerinin küçülmesi, kullanım kolaylığı, iletişimde hızlılık, taleple birlikte maliyette indirim ekonomik ve sosyal gelişmeleri artırmakta katkı sağlamaktadır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar