Mikroskobik Canlıların Yararları ve Zararları 5. Sınıf

Mikroskobik Canlıların Yararları ve Zararları 5. Sınıf

Kategoriler: Fen Bilimleri

Çevremizde gözle göremediğimiz çok sayıda canlı yaşar. Sadece mikroskop adı verilen bir araç yardımıyla görülebilirler. Bu canlılar mikroskobik canlılar olarak adlandırılır.Mikroskobik canlılar; canlı vücutlarında besinlerin üzerinde hava, su, toprak gibi doğal ortamlarda, uygun sıcaklık ve besin olan her ortamda yaşayabilirler. Hareket, solunum, üreme, beslenme gibi canlılık olaylarını gerçekleştirirler.

Bakteriler en basit mikroskobik canlılardır. Doğada her yerde bulunabilir. Besin, nem ve uygun sıcaklıkta çoğalabilir.

Mikroskobik canlıları görmek içim kullanılan aletin adına Mikroskop denir.

Mikroskobik canlılara Örnekler: Bakteriler, terliksi hayvan, amip, kamçılı hayvan (öglena), küf ve maya mantarları mikroskobik canlılara örnektir

Mikroskobik Canlıların YararlarıSütün yoğurda ve peynire dönüşmesini sağlar.

Üzüm suyunun sirkeye dönüşmesini sağlar

Topraktaki ölmüş hayvan ve bitki atıklarının parçalanarak toprağa karışmasını sağlar.

Bazıları bağırsaklarımızda yaşar ve gerekli olan B ve K vitaminlerini üretir.

Mikroskobik Canlıların Zararları

Verem, zatürre gibi bulaşıcı hastalıklara yol açar.Bazı çeşitleri dişlerin çürümesine sebep olur.

Açıkta kalan besinlerin bozulmasına neden olur.

Besinleri zararlı mikroskobik canlıların etkilerinden korumak için kullanılan yöntemler;

Kurutma, Tuzlama, Konserve, Dondurma, Pastörize etme gibi…

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi