Metni İkiye Bölme 8. sınıf


Kategoriler: 8. sınıf Türkçe, Paragraf, Türkçe

Bir metnin, kendi içinde anlam bütünlüğü olan iki parçaya bölünmesidir.

Dikkat: Metin, konunun ya da konuya bakış açısının değiştiği cümleden ikiye bölünmelidir.Örnek

  • (I) Köklü bir geçmişe sahip olan Çin’in yazılı tarihi 5000 yıl öncesine uzanır. (II) Kâğıt, barut, pusula gibi pek çok buluşun kökeni antik Çin medeniyetine dayanmaktadır. (III) Matbaanın da tarihte ilk kez Çinliler tarafından kullanıldığı zannedilmektedir. (IV) Yüz ölçümü bakımından dünyanın dördüncü büyük ülkesi olan Çin, Asya kıtasındadır. (V) 1,5 milyara varan nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi durumundadır.
    -› Bu metnin I, II ve III cümlelerinde Çin’in tarihinden, IV. cümleden itibaren ise coğrafi özelliklerinden söz edilmiştir. Bu nedenle metin IV. cümleden ikiye bölünebilir.

Örnek Soru: (I) Bir aydını diğer insanlardan farklı kılan en önemli özelliği sorgulayıcı olmasıdır. (II) Sıradan insan, duyduğu ya da okuduğu her şeye inanırken aydın, önce o bilgiyi sorgular. (III) Sorgulayıcılık, insanoğlunun geçmişten bu yana sosyal alanda gelişmesini sağlayan en önemli unsurdur. (IV) Günümüz insanı, adalet, eşitlik ve demokrasi gibi kavramların varlığını, sorgulayıcı nesillere borçludur. (V) Kısacası sorgulayıcılık, insanı diğer canlılardan ayıran aklın sonuna kadar kullanılmasıdır.
Bu metin iki paragrafa bölünmek istendiğinde ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar?
A) II   B) III   C) IV   D) V

Çözüm: Metnin I ve II. cümlelerinde “aydınların sorgulayıcı olmasından” söz edilirken III. cümleden itibaren “sorgulayıcılığın ne olduğundan” söz edilmeye başlanmıştır. Bu nedenle metin III. cümleden bölünmelidir. Doğru cevap “B” seçeneğidir.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi