Mesken (Konut) Tipleri 9.Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 9. Sınıf Coğrafya, Beşeri Sistemler: Yerleşmeler, Coğrafya

MESKEN TİPLERİ

İnsanların temelde barınma amacıyla kullandığı yapılara mesken adı verilir. Özellikle kırsal meskenlerin tipleri yaşanılan doğal çevre ile yakından ilişkilidir. Kırsal meskenlerde kullanılan yapı malzemeleri iklim ve bitki örtüsü ile jeolojik yapı ve geleneklerle ilgilidir. Ancak insanların gelir düzeylerinin artması ve teknolojik gelişim, meskenlerde kullanılan malzemeleri ve mesken tiplerini etkilemektedir.

1. Ahşap Meskenler

Orman örtüsünün zengin olduğu alanlarda yaygındır. Taş bir temel üzerine oturtulan, en çok iki katlı olan bu evlerin alt katı genelde hayvan barınağı olarak kullanılır. İskandinav ülkelerinde yaygındır.

2. Taş Meskenler

Volkanik ve kireçli malzemenin yaygın olduğu sahalarda kullanılır.

3. Kerpiç (Toprak) Meskenler

Ormanın olmadığı step iklim bölgelerinde çamur ve saman karışımından elde edilen malzeme ile yapılan evlerdir. Kuzey Afrika ülkelerinde görülür. Çabuk yapılabilmesi, ucuz olması ve Isıyı tutabilmesi sayesinde tercih edilse de dayanıklılığı azdır.

4. Tuğla Meskenler

Ilıman iklim bölgelerinde, pişirilmiş toprak kalıplarından yapılan evlerdir. Fransa, Almanya ve İngiltere kıyılarında yaygındır.

5. Hımış Evler

Evin iskeletini, birbirine çatılmış keresteler oluşturur. Bunların araları tuğla veya kerpiçlerle doldurulur. Bu evlere hımış evler denir. Daha çok ormanların geniş yer tuttuğu geçiş bölgelerinde görülür.

6. Buz Meskenler (İgloo)

Kutup kuşağına yakın yerlerde kullanılan evlerdir. Sıkıştırılmış buz veya kar kalıplarının üst üste konmasıyla yapılır. Alaska, Grönland ve Kuzey Sibirya çevresinde yaygındır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar