Kuvvetin Yaptığı İş

Kategoriler: 11. Sınıf Fizik, Fizik

Yapılan iş; kuvvetin büyüklüğüne, kuvvetin yönüne ve alınan yolun uzunluğuna bağlıdır.

α: Kuvvet ile hareket yönü arasındaki açı.
Fx: Cismin yatayda yol almasını sağlayan kuvvet bileşeni.
Yapılan iş; alınan yol ile yolu aldıran kuvvetin büyüklüğünün çarpımına eşit ve skaler bir büyüklüktür.

iş; W = Fx. x

W = F.cosα.x olur.

  • Kuvvet hareket yönünde ise;


Not: Yapılan iş cisme potansiyel veya kinetik enerji kazandırır.

  • Kuvvet hareket yönüne dik ve mg > F ise,

Cisim düşey doğrultuda yol almadığından, hareket yönüne dik yön- de uygulanan F kuvveti iş yapmaz. Bu nedenle uygulandıkları cismin enerjisi değişmez. F kuvveti yatayda da yol aldırmadığından yapılan iş, W = 0 olur.] }

Örnek: K noktasında durmakta olan 4 kg lık cisim, yatay F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisinde 30 m yol alıyor. Buna göre, net kuvvetin yaptığı iş kaç J olur?
Örnek: Sürtünmesiz ortamda durmakta olan cismi, şekildeki gibi gösterilen kuvvetler ayrı ayrı aynı yatay yol boyunca çekerek işlerini yapıyorlar. Buna göre, bu işler arasındaki ilişki nedir? (Bölmeler özdeştir.)
Çözüm: Her üç kuvvetin de iş yapan yatay bileşeni aynı büyüklüktedir. Bu kuvvetlerin yatay bileşenlerini F kabul ettiğimizde aynı yol boyunca yapılan işler de eşit olurlar.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar