Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Kureyş Suresi’nin Temel Özellikleri

 • Kur’an—ı Kerim’in 106. Suresidir.
 • Mekke döneminde nazil olmuştur.
 • Ayet sayısı dörttür.
 • Namazda okunan kısa surelerdendir.
 • Surede Peygamberimizin (s.a.v) kabilesi olan Kureyş’ten bahsedildiği için “Kureyş” ismini almıştır.
 • Surede Kureyş kabilesine tanınan bazı ayrıcalıklardan bahsedilmiştir.

Kureyş Suresi’de;

 • Kureyş kabilesine cahiliye devrinde verilen ticari imtiyazlardan bahsedilir
 • Kureyş kabilesine verilen güven, zenginlik, emniyet ve istikrar gibi nimetlerden bahsedilir.
 • Kureyş’ten kendilerine tanınan bu imtiyazlar nedeniyle Allah’a şükretmeleri ve ona kulluk etmeleri gerektiğine vurgu yapılır.

Kureyş Suresi’nin Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

Li’î lâfi Kurayş .

Îlâfihim rıhleteşşitâi vessayf.

Felya’büdü rabbe hâzelbeyt.

Ellezî et’amehüm min cü’in ve âmenehüm min havf.

Kureyş Suresi’nin Anlamı:

Kureyş’e imkân sağlandığı için, kışın ve yazın yolculuk etme imkânı sağlandığı için, hiç olmazsa onun için bu Beyt’in (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler! Ki kendilerini açlıktan doyurdu ve onları korkudan emin kıldı.

Kureyş Suresi’den çıkarılacak Dersler:

 • Allah’ın emir ve yasaklarına uymak
 • Allah’tan başkasına kulluk etmemek
 • Allah’ın verdiği nimetlere şükretmek

Bilgi: Kureyşliler Mekke’nin önde gelen kabilesidir. Çünkü hacca gelen hacılara yemek ve su dağıtımını uzun yıllar onlar üstlenmişlerdir. Fil Suresi ‘de anlatılan Ebrehe’nin Kabe’yi yıkmaya geldiği dönemde de Mekke’nin lideri Kureyş kabilesinden peygamberimizin dedesi olan Abdulmuttalipti. Bu nedenle surede bu kabileye verilen refah ve güven gibi imtiyazlar hatırlatılarak Allah’a karşı kulluk görevlerini yapmaları istenmektedir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar