Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Coğrafya Ayt


Kategoriler: Ayt Coğrafya, Coğrafya

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği

 • Küresel ısınma insan etkisiyle oluşur.
 • Sera gazları olarak nitelenen bazı gazların atmosferde yoğun şekilde artmasıyla yeryüzüne yakın atmosfer tabakaları ile yeryüzü sıcaklığının artmasıdır.
 • Enerji tüketimi, sanayi, ormanların tahribi, tarım ve diğer faktörlere bağlı olarak sera gazı etkisi oluşur.
 • Küresel ısınma ve iklim değişimi birbirini etkileyen olaylardır.

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Sonucu

 • Buzullar erir ve deniz suyu seviyesi yükselerek taşkınlara yol açar.
 • Toprak kaybı kıyılarda artar
 • Deniz suyu tatlı sularla karışır
 • Buharlaşma şiddeti artar.
 • Kuraklık yaşanır
 • Orman yangınları artar.
 • Tatlı sularda bazı canlılar azalır bazıları yok olur
 • Salgın hastalıklar artar.

Küresel Isınmanın Etkileri

 • Dağlardaki kalıcı kar ve buzullar azalmıştır.
 • Kutuplardaki buzullarda erimeler yaşanmıştır.
 • Yerleşim alanları suların yükselmesiyle tehlikeye girecektir.
 • Mevsimlerin süresi değişecektir.
 • Yıllık ve günlük sıcaklık farkları artacaktır.
 • Buharlaşmaya bağlı nemlilik ve yağışlar artacaktır.
 • Kasırgalar daha da artacaktır.
 • Kuraklık artacaktır.
 • Ekosistemlerde bozulmalar olacaktır.
 • Ozon Seyrelmesi
 • Atmosferde stratosferin üst sınırında ozon tabakası vardır.
 • Ozon tabakası, güneşten gelen zararlı ışınların (ultraviyole — mor ötesi ) süzülmesini sağlar.
 • Ozon tabakasının incelmesi mor ötesi ışınların tam olarak süzülmeden yeryüzüne ulaşmasına neden olur.
 • Ozon bir sera gazıdır.
 • Ozon gazının değişmesi iklim değişikliklerine neden olur.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar