Kümelerde Tümleme işlemi konu anlatımı

Kümelerde Tümleme işlemi konu anlatımı

Kategoriler: 9. Sınıf Matematik, Matematik

E evrensel küme ve A kümesi E evrensel kümesinin alt kümesi olmak üzere, A kümesinde olmayıp Evrensel kümede olan elemanların oluşturduğu kümeye A’nın tümleyeni denir ve A ile gösterilir. A‘ = { x | x ∈ E ve x ∉ A}Bir kümenin eleman sayısı ile tümleyeninin eleman sayıları toplamı Evrensel kümenin eleman sayısına eşittir.

Örnek: A = {x: 10’dan küçük çift sayma sayıları} kümesi, E = {1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} evrensel kümesinin alt kümesidir. Buna göre A kümesini bulunuz.
Çözüm
: 10’dan küçük çift sayma sayıları kümesi A = {2, 4, 6, 8} dir.  A kümesi, A kümesinde olmayıp Evrensel kümede olan elemanların oluşturduğu küme olduğu için  A = {1, 3, 5, 7, 9} olur.

De Morgan kuralları konu anlatımı ve çözümlü örnekler için tıklayın.

Kümelerde Tümleme işlemi çözümlü örnekler

Kümeler Online Test ve Soru Çözümleri

Kümelerde Tümleme işlemi konu anlatımı videosu Teknofem

Kümelerde Tümleme işlemi konu anlatımı videosu Mehmet HocaKümelerde Tümleme işlemi konu anlatımı videosu Yılmaz Hoca

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi