Konya Ovası Projesi (KOP) Ayt Coğrafya


Kategoriler: Coğrafya

Konya Ovası Projesi (KOP)

Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat illerini kapsayan Konya Ovası Projesi, proje kapsamındaki illerde 1985 yılında başlayan çalışmalarla DSİ yatırımlarını da içine alarak gerçekleştirilen sulama projesidir.

KOP; 1.100.000 hektar tarım arazisinin sulanacağı 14 adet sulama, 3 adet içme suyu ve 1 adet enerji projesi olmak üzere toplam 18 adet projeden oluşmaktadır.

KOP Projesi’nin hayata geçmesiyle bölgede su isteği fazla olan tarım ürünlerinin üretimi artmış ve buna bağlı olarak tarıma dayalı sanayi kolları gelişme göstermiştir. Bu gelişmeler sonucunda bölgenin ekonomik ve sosyokültürel gelişimi önemli bir gelişme göstermiştir.] }

Türkiye’de bölgeler arasındaki kalkınma düzeyi farklıdır. Kalkınma düzeyi düşük olan bölgelerde çeşitli teşvikler ve projeler uygulanmaya çalışılmaktadır.

Buna göre, aşağıdaki teşviklerden hangisi Türkiye'nin uygulayabileceği bir teşvik olamaz?

A) Tropikal tarım ürünlerinin ekim alanlarının genişletilmesi
B) İhracatta vergi indirimi yapılması
C) Ucuz arsa temini sağlanması
D) Enerji ihtiyacının ucuz ve kolay yoldan sağlanması
E) Gümrük vergilerinin düşürülmesi


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar