Kişi Zamirleri Türkçe 4.Sınıf


Kategoriler: 4. Sınıf Türkçe, Türkçe

Kişi (Zamirleri) Adılları:

Kişi adlarının yerine kullanılan adıllardır. Kişi adılları şunlardır: Ben, sen, o, biz, siz onlar.

Kişi adılları cümlelerde adlara getirilen durum eklerini alabilirler.  • benim defterim” ”onun evi”, “senin yurdun”, “onların sorunu”

Not: Kendi sözcüğü de kişi adılı olarak kullanılır. Cümlenin gidişine göre kendim, kendin, kendisi, kendimiz, kendileri şeklini alır.

“Maşallah, sizinki çok akıllı.” cümlesinde adıl olan sözcük hangisidir?

A) Maşallah B) sizinki C) çok D) akıllı

Atasözlerinin hangisinde adıl olan bir sözcük vardır?

A) Körle yalan şaşı kalkar.
B) Her ağacın meyvesi olmaz.
C) El için kuyu kazan, evvela kendi düşer.
D) Balık başlan kokar.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi