Kesir Ölçeğin Çizgi Ölçeğe Çevrilmesi


Kategoriler: Coğrafya, Harita Bilgisi

  • Paydadan 5 sıfır silinir ve payda km yapılır.
  • 1 cm’ye karşılık gelen uzaklık çentiklerin üzerine yazılır.Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi