Kesir Ölçeğin Çizgi Ölçeğe Çevrilmesi


Kategoriler: Coğrafya, Harita Bilgisi

  • Paydadan 5 sıfır silinir ve payda km yapılır.
  • 1 cm’ye karşılık gelen uzaklık çentiklerin üzerine yazılır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar