EŞLİK KAVRAMI

Üst üste konulduğunda birbiriyle çakışan şekillere eş şekiller denir. Uzunlukları eşit olan iki doğru parçası birbiriyle çakışır. Eş şekilleri üst üste koyduğumuzda üst üste gelen noktalara, üst üste gelen kenarlara, üst üste gelen açılara bu eş şekillerin karşılıklı elemanları denir.
Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz.
Eş şekillerde karşılıklı açılar ve karşılıklı kenarlar eştir.
Bir şeklin ötelenmesiyle, döndürülmesiyle ya da bir doğruya göre simetriğinin alınmasıyla elde edilen şekil ile ilk şekil birbirine eştir.
Eş olan şekiller, öteleme, döndürme veya ters çevirme yöntemiyle üst üste getirilebilir.

İki Üçgenin Eşliği: İki üçgenin tüm iç açıları ve tüm kenar uzunlukları karşılıklı olarak birbirine eşit ise bu üçgenler eştir. Bu özelliklere sahip iki üçgen üst üste konulduğunda tüm köşeleri ve tüm kenarları birbiriyle çakışır. Aşağıdaki ABC ve DEF üçgenlerini inceleyelim.

Üçgenlerin Eşlik Kuralları: İki üçgenin eş olduğunu anlamak için, bu Üçgenlerin tüm iç açılarının ölçüleri ile tüm kenar uzunluklarının eş olduğunu bilmek zorunda değiliz. lki üçgenin, en az birer tanesi kenar uzunluğu olmak üzere, üç temel elemanının eş olduğunun verilmesi, bu Üçgenlerin eş olduğunu anlamamız için yeterlidir.

Kenar – Açı- Kenar (K. A. K) Eşliği: İki üçgenin ikişer kenarının uzunlukları ile bu kenarların oluşturduğu açılar birbirine eş ise, bu iki üçgen birbirine eştir. Bu eşliğe Kenar -Açı – Kenar eşliği denir.

BENZERLİK KAVRAMI

Birçok binanın bulunduğu büyük bir sitenin küçük bir marketi yapılmışsa market ile site birbirinin benzeridir. Büyük boy fotoğrafınız ile vesikalık fotoğrafınız da birbirinin benzeridir. Çünkü birbirinin benzeri olan üç boyutlu cisimler arasında ya da birbirinin benzeri olan iki boyutlu düzlemsel şekiller arasında belli bir oran vardır. Bu orana benzerlik oranı denir.

Benzer Çokgenler: İki çokgenin köşeleri arasında birebir eşleme yapıldığında; eşleştirilen köşelere karşılıklı köşeler, bu köşelerdeki açılara karşılıklı açılar, eşlenen köşeler arasındaki kenarlara ise karşılıklı kenarlar denir. İki çokgen arasında yapılan eşlemede karşılıklı açılar birbirine eş ve karşılıklı kenar uzunlukları orantılı ise, bu çokgenlere benzer çokgenler denir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar