Soru: Uzayda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Farklı üç noktadan bir düzlem geçer.
B) Kesişmeyen farklı iki doğru paraleldir.
C) İki düzlem bir noktada kesişir.
D) Aykırı olmayan iki farklı doğru bir düzlem belirtir.
E) Aykırı iki doğru bir noktada kesişir.

Soru: Uzayda aşağıdaki önermelerden hangisi yanlış olabilir?
A) Kesişen farklı iki doğrunun kesişim kümesi bir noktadır.
B) Kesişen farklı iki düzlemin kesişim kümesi bir doğrudur.
C) Birbirine bir noktada dik olan en fazla üç doğru vardır.
D) Farklı üç noktadan bir doğru geçmez.
E) Kesişmeyen iki düzlemin doğrusal olmayan üç ortak noktası varsa düzlemler çakışıktır.

Soru: Uzayda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir doğruya dışındaki bir noktadan yalnız bir paralel doğru çizilebilir.
B) Aykırı iki doğru bir düzlemde bulunmaz.
C) Aykırı iki doğruya paralel olan bir doğru vardır.
D) Aykırı iki doğruyu kesen en az bir doğru vardır.
E) Bir düzleme dışındaki bir noktadan çizilen tüm paralel doğrular aynı düzlem içindedir.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi uzay belirtmez?
A) Düzlemsel olmayan dört nokta
B) Aykırı doğrular
C) Bir düzlem ile dışındaki bir doğru
D) Paralel iki düzlem
E) Kesişen iki doğru

Soru: R3 te aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir düzleme dışındaki bir noktadan yalnız bir paralel düzlem çizilebilir.
B) Aynı doğruya dik olan iki doğru birbirine paralel olmayabilir.
C) İki düzlemin ortak noktası yoksa bu iki düzlem birbirine paraleldir.
D) Kesişen iki düzlemdeki tüm doğrular birbirini keser
E) Bir doğru bir düzleme dikse, bu doğrudan geçen her düzlem, bu düzleme diktir.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar