Soru: Kenarları 8 br ve 6 br olan dikdörtgen biçimindeki bir levhanın 4 köşesinden kenarları 1 er br olan kareler kesiliyor. Kalan kısımlar katlanarak üstü açık bir dikdörtgenler prizması elde ediliyor. Bu prizmanın hacmi kaç br? dir?

Soru: Şekildeki dikdörtgenler prizmasının tamamen su ile doludur. Bu su, bir kenarı 6 br olan küp şeklindeki bir kaba boşaltıldığında tamamen doluyor. Buna göre, x kaç br dir?

Soru: Kenarları 10 br ve 8 br olan dikdörtgen biçimindeki bir sacın 4 köşesinden kenarları 2 şer br olan kareler kesiliyor. Kalan kısımlar katlanarak üstü açık bir dikdörtgenler prizması elde ediliyor. Bu prizmanın hacmi kaç br3 tür?

Soru: Bir ayrıtı 10 cm olan küp şeklindeki bir kabın yarısı su ile doludur. Bu kaba ayrıtları 2 cm, 4 cm, 5 cm olan bir demir dikdörtgenler prizması atıldığında kaptaki su kaç cm yükselir?

Soru: Taban ayrıtı 5 cm, yüksekliği 12 cm olan kare prizmanın tamamı su ile doludur. Bu prizmanın içine tamamen batacak şekilde bir ayrıtı 4 cm olan küp bırakıldığında prizmadan taşan suyun hacmi kaç cm3 olur?

Soru: Tamamı su ile dolu şekildeki dikdörtgenler prizmasının ayrıtları 9cm, 4cm ve 6 cm dir. Bu prizmanın içinde bulunan bir küp sudan çıkarılınca suyun yüksekliği 1 cm azalıyor. Buna göre, çıkarılan küpün hacmi kaç cm3 tür?

Soru: Bir düzgün kare dik piramidin yan yüzeyi taban düzlemi ile 60° lik açı yapmaktadır. Taban ayrıtının uzunluğu 12 cm olduğuna göre, bu piramidin yanal alanı kaç cm2 dir?

Soru: Bir düzgün kare dik piramidin yan yüzeyi taban düzlemi ile 45° lik açı yapmaktadır. Piramidin hacmi 36 bra olduğuna göre taban ayrıtı kaç birimdir?

Soru: Bir düzgün eşkenar üçgen piramidin yan yüzeyi taban düzlemi ile 30° lik açı yapmaktadır. Taban ayrıtının uzunluğu 12 br olduğuna göre, bu piramidin hacmi kaç bra tür?

Soru: Şekildeki taban merkezi O olan silindir tamamen su doludur. Silindirdeki su taban ayrıtları 12 cm ve 2 cm olan bir dikdörtgenler prizmasının içine boşaltılıyor.
|OL|=4cm, lLT|=6cm
Buna göre, dikdörtgenler prizmasının içindeki suyun yüksekliği kaç cm dir?

Soru: Şekildeki taban ayrıtları 10 cm ve 4 cm yüksekliği 6 cm olan dikdörtgenler prizması tamamen su ile doludur. Prizmadaki su silindir şeklindeki bir kaba boşaltıldığında suyun yüksekliği 151 olduğuna göre, silindirin taban yarıçapı kaç cm dir?

Soru: Yukarıdaki şekilde l. durumda tamamen su ile dolu olan silindir şeklindeki kap, ll. durumdaki gibi 45° eğik konuma getirildiğinde bir miktar su dökülüyor. Kabın taban yarıçapı 4 cm olduğuna göre. dökülen suyun hacmi kaç cm3 tür?

Soru: Yukarıdaki şekilde l. durumda tamamen su ile dolu olan silindir şeklindeki kap, II. durumdaki gibi 45° eğik konuma getirildiğinde bir miktar su dökülüyor. Kabın taban yarıçapı 6 cm olduğuna göre, dökülen suyun hacmi kaç cm3 tür?

Soru: Ayrıtları 2m, 3m ve 4m olan içi tamamen su dolu dikdörtgenler prizması şeklindeki deponun içine, ayrıtları 1m, 2m ve Sm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir su arıtma motoru konulursa depoda kaç m3 su kalır?

Soru: Şekildeki içi boş dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun A köşesindeki kanadı kırık bir sinek yüzeyde yürüyerek BC kenarına uğrayıp en kısa yoldan F köşesine gidecektir. Eğer sinek uçarak A köşesinden F köşesine en kısa yoldan gidebilseydi, yürüyerek gideceği yoldan kaç br daha az yol alırdı?


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar