Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 2. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya, Tarih

Moskova’da Türkiye ile SSCB arasında yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca 19 Ekim 1939’da Ankara’da Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında Karşılıklı Yardım Antlaşması imzalandı.

Antlaşma Türkiye’ye Avrupalı bir devletin saldırısı söz konusu olduğunda İngiltere ve Fransa ile etkin bir iş birliği şartını getiriyordu. Türkiye’nin bu sorumluluğu kendisine aynî ve maddi yardım yapıldığında geçerli hâle gelecekti. Ayrıca Türkiye antlaşmaya eklenen bir protokol ile kendisini SSCB ile savaşa girme zorunda bırakacak yükümlülüklerden muaf olacaktı.

1940’ta İtalya, İngiltere ve Fransa’ya savaş açınca Türkiye’nin üstlendiği yükümlülükler gündeme geldi. Ancak SSCB – Almanya yakınlığının devam ettiği bir dönemde Türkiye’nin Müttefik Devletlerin yanında savaşa katılması SSCB’nin tepkisine yol açabilirdi. Bu nedenle Türkiye, kendisine vadedilen silah ve malzemenin verilmeyişini gerekçe göstererek savaşa katılmadı.

Bilgi: 1940 yılının sonlarında Balkanlarda artan Almanya l – SSCB rekabeti Türkiye – SSCB ilişkilerinde kısmen bir iyileşme sağlamıştır. Bu durumu değerlendirmek isteyen Türkiye, bölgedeki dengeleri koru maya yönelik bir birlik oluşturma çabası içerisine girmiş ancak istediği sonucu alamamıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar