Kanın Görevleri Nelerdir? Biyoloji Tyt Ayt Yks


Kategoriler: Biyoloji

Kanın Görevleri

1. Madde taşıma: Kanda su, mineral, glikoz, protein, solunum gazları (O2 ve CO2), azotlu boşaltım ürünleri (NH3, üre, ürik asit) ve hormon gibi maddeler taşınır. Ancak sağlıklı bir insanın kanında glikojen, hidrolitik enzim (sindirim enzimi) fibrin ve trombin bulunmaz.  • Kanda fibrinojen (pıhtılaşmayı sağlayan protein) bulunur. Damar kesildiğinde fibrinojen proteini fibrine (pıhtı) dönüşür. Yani sağlıklı bir insanın kanında fibrinojen bulunur ama fibrin bulunmaz. Fibrin, pıhtılaşma zamanında oluşur. Trombin de pıhtılaşma sırasında oluşur.
  • Glikojen, depo maddesidir ve kanda bulunmaz. Glikojen glikoza dönüşerek kana verilir. Yani kanda glikojen değil glikoz bulunur.
  • Sindirim enzimleri mide, bağırsak ve tükürük bezi hücrelerinde üretilip bir kanalla sindirim boşluğuna salgılanır. Yani sindirim enzimi kanla taşınmaz.

Not: Bir insanın kanı, plazma (sıvı kısım) ve hücreler (alyuvar, akyuvar, kan pulcuğu) olmak üzere iki kısımda incelenir. İnsanlarda hemoglobin alyuvarın içinde bulunur. Yani kanımızda hemoglobin bulunur ama kan plazmamızda değil alyuvarın içinde bulunur.

2. Savunma: Akyuvar hücrelerinin bazıları fagositoz yaparak mikropları parçalar, bazıları da mikroba karşı antikor üreterek savunma yapar.

3. Düzenleme: Kan, ısıyı vücuda dağıtarak fazla ısının terlemeyle dışarı atılmasını sağlar. Böylece vücut ısısının düzenlenmesinde görev alır. Ayrıca kan, hormonları taşıdığı için kan şekerinin düzenlenmesi gibi olaylarda da görev alır. Örneğin insülin hormonu, yüksek olan kan şekerini düzenler.

4. Koruma: Yaralanma durumunda kan pulcukları pıhtılaşmayı sağlayarak, kan kaybına karşı vücudu korur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi