Kalın Kenarlı Mercekte Görüntü


Kategoriler: 10. Sınıf Fizik, Fizik, Optik

  • Kalın kenarlı merceklerde cisim nerede olursa olsun görüntü her zaman
  • cismin bulunduğu taraftaki odakla mercek arasında
  • düz
  • sanal (zahiri)
  • ve cisimden daha küçük boyda oluşur.Göz Kusurları: Astigmat, Miyop ve Hipermetrop konusuna gitmek için tıklayın

Örnek: İnce kenarlı mercek önüne X, Y, Z cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre, hangi cisimlerin gerçek görüntüsü oluşur?
Çözüm: İnce kenarlı mercekte mercekle odak arasındaki cisimlerin görüntüsü sanal olur. Diğer cisimlerin görüntüsü gerçektir.
Örnek: Odak uzaklıkları F olan mercekler önüne X, Y, Z cisimleri şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre, hangi cisimlerin görüntüsü kendinden büyük oluşur?
Çözüm: X cisminin görüntüsü 2F in dışında olacağından cisimden daha büyük boyda oluşur. Kalın kenarlı merceklerde görüntü daima daha küçükken ince kenarlı mercekle odağı arasında duran Z cisminin sanal ve kendinden daha büyük boyda görüntüsü oluşur.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi