Işığın Paralel Yüzlü Ortamlardan Geçişi


Kategoriler: 10. Sınıf Fizik, Fizik, Optik

Bir ışın birbirine paralel K, L, M 0rtamlarına şekildeki gibi gönderildiğinde K ortamından L ortamına normale yaklaşarak kırılmış. (θK > θL ve nL > nK) Aynı şekilde L ortamından M ortamına geçerken normalden uzaklaşarak kırılmış. (θL < θM ve nL > nM)

Her iki geçişte de Snell bağıntısı uygulanırsa

O halde aradaki L ortamı kaldırıldığında K ortamından M ortamına geçişi bulunmuş olur. Buna göre, paralel ortamlarda aradaki ortam kaldırıldığında ışığın gidiş doğrultusu değişmez.

Şekil l de birbirine paralel K, L, M ortamlarında ışığın izlediği yol verilmiş. Işığın K, L, M ortamlarında normalle yaptığı açı sırasıyla 60°, 70° ve 30° dir. L ortamı çıkarıldığında K ve M ortamlarında normalle yaptığı açı yine aynı olur.

Işık ışınları d kalınlıklı paralel yüzlü bir cama şekildeki gibi gönderildiğinde önce normale yaklaşarak kırılır, sonra tekrar havaya çıkarken normalden uzaklaşarak kırılır. Gelen ışının doğrultusu ile çıkan ışının doğrultusu birbirine paralel olur.

Yani ışığın geldiği ve çıktığı ortamlar aynı ise ışın sadece x kadar paralel kaymaya uğrar.

x paralel kayma miktarı;

  • α açısına
  • Ortamın kalınlığına (d)
  • Ortamların kırıcılık indisine bağlıdır.

Küresel Yüzeylerden Işığın Geçişi konusuna gitmek için tıklayın
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar