Kategoriler: 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)

İşgalin Gerekçesi

Yunanistan sözde, Rumların güvenliğini sağlamak amacıyla Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 7. maddesine dayanarak İzmir’i işgal etmiştir.

İşgalin Asıl Nedeni

Yunan Megalo İdeası‘nı gerçekleştirmek ve İngiltere’nin bölgedeki çıkarlarına hizmet etmektir.

Önemi

İzmir’in işgal edilmesi ile İtilaf Devletlerinin gerçek niyetleri anlaşılmış ve tüm Anadolu topraklarının işgal tehlikesi ile karşı karşıya olduğu görülmüştür. Bu doğrudan bir ilhak hareketidir.

İstanbul Hükümeti’nin görevini yapmadığı anlaşılmış, bu durum halkın mücadele azmini artırmıştır. Bölgesel savunmaya yönelik olarak Kuvayımillîye direniş hareketi başlatılmıştır.

Amiral Bristol Raporu

İzmir yöresinin işgali ve bu işgaller sırasında yapılan zulümler bazı Avrupa ülkelerinin kamuoyunda tepkiye neden olmuştur. Bunun üzerine bölgeye Amerikalı Amiral Bristol başkanlığında bir soruşturma komisyonu gönderilmiştir. Amiral Bristol Raporu, İzmir işgalinin Wilson İlkelerine aykırı olduğunu göstermiştir. Rapor, Milli Mücadele’nin haklılığını ortaya koyan ilk  uluslararası belgedir.

Kuvayımillîye Hareketi

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Anadolu’daki işgallere karşı başlatılan bir halk hareketidir. Bölgesel silahlı direniş örgütleri olup, tek merkezden yönetilmemişlerdir.

Düşmanın ilerleyişini yavaşlatmış, Türk halkında mücadele azmini güçlendirmiş, Anadolu’daki ayaklanmaların bastırılmasında etkili olmuş ve Mustafa Kemal’e örgütlenme çalışmaları için zaman kazandırmıştır.

İlk halk direnişi Güneydoğu Anadolu’da Fransızlara, ilk örgütsel direniş ise Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı başlatılmıştır.

Ancak kimi Kuvayımillîye birliklerinin disiplinsiz davranışları, merkezden emir almak istememeleri düzenli ordunun kurulmasını gerekli hâle getirmiştir.

 

Örnek Sorular:

Kuvayımilliye’nin amacı, vatanı işgal eden düşman kuvvetlerini yurttan atmaktır. Kuvayımilliye düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmana karşı silahlı mücadele vermiş, bulunduğu bölgeyi korumaya çalışmıştır.

Birgül Öğretmen verdiği bilgide Kuvayımilliye ile ilgili aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A) Türk insanının bağımsızlık duygusu ile hareket ettiğinin kanıtıdır.
B) Milli Mücadele Dönemi’nde düşmanı yurttan atmayı başarmıştır.
C) Düzenli ordunun karşıtı faaliyetlerde bulunmuştur.
D) Yönetim biçiminin değişmesi için mücadele vermiştir.


T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde öğretmen, öğrencilere “Kuvayımillîye’nin kurulmasında hangi devletin Batı Anadolu’daki işgalleri daha etkili olmuştur?” sorusunu sormuştur.

Buna göre, 8A sınıfı öğrencilerinden hangisinin verdiği cevap doğrudur?

A) Furkan: İngiltere
B) Ege: İtalya
C) Sarp: Fransa
D) Yusuf: Yunanistan] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar