Kategoriler: 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Mücadele 12. Sınıf, Tarih
  • İngiltere, Gizli Antlaşmalarla İtalya’ya bırakılan İzmir ve çevresinin, Rum nüfus çoğunluğu iddialarına dayalı sahte belgelerle diğer İtilaf devletlerini de ikna ederek İtalya’nın Akdeniz’de güçlenmesini engellemek için İzmir’in Yunanlıların işgaline ortam hazırlamıştır.
  • İzmir’de, “Türklerin Rumları katletmekte olduğu” propagandası sonucu Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in işgal izni çıkmış ve karar Osmanlı’ya bildirilerek “herhangi bir direnişe geçilmemesi” konusunda baskıcı tutum sergilemişlerdir.
  • 15 Mayıs 1919’da, İzmir’e Yunanlılar ABD, Fransa, İngiltere ve İtalyan donanmaları gözetiminde asker çıkarmışlardır. İlk iki günde iki binden fazla Türk şehit edilmiştir. Bu durum Türk milletinin tepkisine neden olmuş; İstanbul’da iki yüz bin kişinin katıldığı Sultanahmet mitingi, kırk bin kişinin katıldığı Üsküdar ve Kadıköy mitingleri ile tepkiler artmıştır.

  • İzmir’in Yunanlılarla işgal ve ilhak girişimine karşı bölgesel direniş unsurları ve gönüllü birlikler olarak “Kuvayımilliye Hareketi” doğmuş, askeri disiplinden yoksun bu birlikler Mayıs 1919’dan Kasım 1920’ye kadar Yunan işgalinin ilerleyişini yavaşlatmış, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’na katılımını ve ulusal bilincin güçlenmesini artırmıştır.

Bilgi: Amiral Bristol Raporu ile; İzmir’in işgalinden sonra Yunanistan’ın bu bölgedeki işgallerinin haksız olduğu anlaşılmıştır. Çünkü buralarda Türk nüfusunun çoğunluk olduğu bildirilmiştir.

İzmir’in İşgalinin Etkileri

  • İzmir’in işgali, bütün yurtta büyük bir heyecan uyandırmış ve mitinglerle protesto edilmiştir.
  • Yunanlıların İzmir’i işgali, ulusal bilincin uyanmasını hızlandırmıştır.
  • Bu işgaller üzerine Anadolu’nun birçok yerinde İtilaf devletlerine karşı protesto ve mitingler yapılmıştır.
  • Direniş hareketleri başlamış ve milli boyuta ulaşmıştır.
  • KuvayimilIiye’nin kurulmasına ve silahlı direnişlerine neden olmuştur.

Düşünelim: 17 Mayıs 1919’da Fransa Konsolosunun, Fransız Hükümeti’ne “Eğer Fransa, Yunanlıların iki günde İzmir’de yaptıklarının yüzde birini yapacaklarını tahmin etseydi bu işgale asla izin vermezdi” sözleri, Yunan işgali ve ilhak girişiminin vehametini ortaya koymak açısından önemlidir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar