İstanbul’un Fethinin Türk Tarihi Açısından Önemi ve Sonuçları


Kategoriler: Tarih

1. Bu fetihle devletin kuruluşu tamamlandı ve Yükselme Dönemi başladı. Osmanlı Devleti, imparatorluk haline geldi.2. II. Mehmet’e fetheden anlamına gelen “Fatih” ünvanı verildi.

3. Tüm İslam Dünyası’nda fethin şereŞne şenlikler düzenlendi.

4. Bizans’ın ortadan kaldırılmasıyla, yıllardır üzerimize çağrılan Haçlı seferleri önlenmiş oldu.5. Osmanlı Devleti’nin doğusunu ve batısını bölen İstanbul alınınca, toprak bütünlüğü de sağlanmış oldu.

6. İstanbul Boğazı’nın alınmasıyla İpek Yolu hakimiyeti Osmanlı Devleti’ne geçti.

7. Osmanlı Devleti’nin Avrupa yolunda ilerleyişi kolaylaştı.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi