İstanbul neden alınmalıydı? 10. Sınıf Tarih


Kategoriler: 10. Sınıf Tarih, Dünya Gücü Osmanlı 10. Sınıf, Tarih
  • Bizans, yani İstanbul Osmanlı Devleti’nin ortasında kalmıştı ve toprak bütünlüğümüzü bozuyordu.
  • Bizans sürekli olarak Avrupa’dan yardım istiyor ve bu yüzden Osmanlı üzerine Haçlı seferi düzenleniyordu.
  • Bizans kralları, Osmanlı şehzadelerini ve Anadolu Beyliklerini Osmanlı Devleti’ne karşı sürekli olarak kışkırtıyorlardı.
  • İstanbul çok önemli kara ve deniz yolları üzerinde bulunuyordu.
  • Bizans artık zayıflamıştı ve sürekli taht kavgaları yaşıyordu.
  • Hz. Muhammed’in “İstanbul mutlaka fetih olunacaktır; onu feth eden hükümdar ne mübarek hükümdardır ve onun askeri; ne mübarek askerdir.” hadisi İstanbul’un fethini müjdeliyordu.

İşte tüm bu nedenler İstanbul’un fethi için yeterliydi.] }

Soru: İstanbul'un tarih boyunca çeşitli devletler tarafından defalarca kuşatılmasına rağmen alınamamış olmasında,
I. Bizans surlarının aşamalı ve büyük olması
II. Avrupalı devletlerden yardım alabilmesi
III. Fener Rum Patrikhanesi'nin İstanbul'da olması
durumlarından hangileri etkili olmamıştır?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

Soru: II. Mehmet'in,
- Rumeli Hisarı'nı yaptırması
- Edirne'de büyük toplar döktürmesi
- Dört yüz parçalık donanma hazırlatması
faaliyetlerinin aşağıdaki hangi amaca yönelik olduğu savunulabilir?
A) İstanbul'un tethini kolaylaştırmaya
B) Ortodoks Kilisesi'nin etkinliğini azaltmaya
C) Osmanlı siyasi birliğini sağlamaya
D) Taht kavgalarında Bizans'ın yardımını almaya
E) İpek Ticaret Yolu'na hakim olmak


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar