Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

İspanyol Edebiyatı

Cervantes (1547-1616): İspanya’nın en önemli roman yazarlarındandır. Cervantes’in “Don Kişot” adlı romanı modern romanın başlangıcı sayılmaktadır. Cervantes, gerçekle hayalin çatışması temeline kurulu olan romanda şövalyeliğin eleştirisi ve yergisinin yanında insan gerçeğinin pek çok boyutlarına yer verir

8. İngiliz Edebiyatı

Chaucer (1340-1400): İngiliz edebiyatında Rönesans’a zemin hazırlayan yazarlardan birisidir. “Canterbury Hikâyeleri” adlı eseri ile tanınır.

Shakespeare (1564-1616): Rönesans dönemi İngiliz edebiyatının en önemli tiyatro yazarıdır. Dram ve komedya türlerinde hem nazım, hem düzyazı, hem de her ikisini birlikte kullanarak başarılı oyunlar yazmıştır. Oyunlarının tamamı beşer perdeden oluşur. Kin, aşk, dostluk, yükselme, öç alma gibi hemen hemen tüm insanî boyutları  derinlemesine irdelemiştir. Başlıca dramları arasında Romeo ve Juliet, Hamlet, Julius Ceasar, Macbeth, Othello, Kral Lear; en önemli komedyaları arasında da Venedik Taciri, Yanlışlıklar Komedyası, Windsor’un Şen Kadınları, On İkinci Gece sayılabilir. Ayrıca “Soneler”i vardır.

Daniel Defoe (1660-1731): James Foe adlı bir kasabın oğludur, fakat Daniel Foe soyadının önüne bir de “de” ekleyip soyadını Defoe yapmış, kimi zaman bu eki ayrı yazıp bir Fransız soylusuymuş gibi imza attığı görülmüştür. Robinson Crusoe, yazarın en ünlü eseridir.

Jonathan Swift (1667-1745): Guliver’in Gezileri adlı romanıyla tanınmıştır. Eserde mizahî bir üslup kullanmıştır.

Lord Byron (1788-1824): İngiliz romantik şairdir. Eserleri arasında Don Juan, Aylaklık Saatleri, Mazeppa, Sardanapal vardır.

Charles Dickens (1812-1870): Büyüklerin ve çocukların severek okuduğu bir romancıdır Romanlarında inceden inceye işlenmiş toplumsal bir ortam yaratır. Eserleri arasında Pickwick’in Kâğıtları, Oliver Twist, Antikacı Dükkânı, David Copperfield, Büyük Umutlar, Müşterek Dostumuz vardır.

Bacon (1561-1626): Deneme türünde başarılı ürünler vermiştir. En önemli eseri ise “Denemeler”dir

Virginia Woolf (1882-1941): İngiliz roman yazarıdır. Klasik roman anlayışın dışına çıkmıştır. Eserleri arasında Jacob’un Odası, Perde Arkası, Mrs. Dalloway, Orlando, Dalgalar, Yıllar vardır.

Bernard Shaw (1856—1950): İrlandalı tiyatro ve roman yazarıdır. Hem Nobel hem de Oscar ödülünü almıştır. Eserleri arasında Kara Kız, Candida, Sezar ve Kleopatra, Bekâr Evleri, Madam Warren’in Sanatı vardır.

James Joyce (1882-1941): İrlandalı yazardır. Klasik roman anlayışını değiştiren yazarlar arasındadır. İç monolog, bilinç akımı gibi farklı teknikler kullanmıştır. Eserleri arasında Ulysses, Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Portresi, Dublinliler vardır.

George Orwell (1903-1950): Asıl adı Eric Arthur Blair’dir En önemli eseri Hayvan Çif’tliği’dir, bu eserde sert ve taşlamalı bir medeniyet eleştirisi yapar. Diğer önemli eseri 1984 adlı ütopik karakterli romandır.
Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar