İslam Kültür Bölgesi ve Genel Özellikleri 11. Sınıf Coğrafya


Kategoriler: 11. Sınıf Coğrafya, Coğrafya

İslam Kültür Bölgesi

İslam düşünce, kültür ve sosyal hayatının temelini Kur’an oluşturmaktadır. İslamiyet öncesi çok ilkel hayat süren ve
önemli bir kültürel varlık göstermeyen Araplar, İslamiyet’in doğuşundan sonra uygarlaşmaları çok hızlı gerçekleşmiştir. İslamiyet daha sonra Türk, Hint ve Afrika gibi toplumlar arasında yayılmıştır. İslam kültürünün temelini Kur’an, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve coğrafya gibi bilimler oluşturur. İslam kültürü: İran (Fars), Hint, Bizans, Yunan, Türk kültüründen etkilenmiş ve etkilemiştir.

İslam kültüründe, Orta Çağ’da bilim, sanat ve irfan yönünden altın çağını yaşamıştır. Bu dönemde önemli bilim adamları yetiştirmişlerdir. Bunların bazıları; Mes’udi ve Mukaddesi gibi coğrafyacılar, Gazali ve İbn-i Rüşt gibi felsefeciler, İbn-i Haldun gibi tarihçiler, İbn-i Sina gibi tıpçılardır.

İslam kültüründe Bizans, Yunan, Fars, Hint ve Türk kültürünün etkisiyle kendine özgü İslam mimarisi gelişmiştir. İslam kültüründe resim ve heykel yapmak günah olduğundan bu sanatlarla uğraşılmamış, oymacılık, sedef işçiliği, mozaik ve nakışta önemli eserler verilmiştir.

İslam Kültürünün Genel Özellikleri

  • İslam kültürünün özünü son ilahi din olan İslamiyet ve onun kitabı Kur’an-ı Kerim oluşturur.
  • İslam kültürü Müslüman olan milletlerin ortak eseridir.
  • İslam kültürü farklı din, inanç ve millete sahip insanlara karşı saygılı ve hoşgörülüdür.
  • İslam kültürü farklı coğrafyalara yayılmış, farklı kültürlerden etkilenmiş ve zenginleşmiştir.
  • İslam kültürü güzel ahlak ve erdemi benimser.
  • İslam kültüründe resim ve heykelcilik günah kabul edilmiştir, oymacılık, kakmacılık, sedef işçiliği, mozaik, nakış gibi süsleme sanatları gelişmiştir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar