İslam Alimlerinin Avrupaya Etkisi


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İslam Medeniyetinin Doğuşu, Tarih

Müslümanlar, egemen oldukları bölgelerdeki Mısır, Sasani, Türk, Yunan, Hint gibi medeniyetlerin bilimsel birikimlerini ve sosyal kurumlarını incelemişlerdir. İnançlarını, düşüncelerini, keşiflerini, tespitlerini bu birikime ekleyerek onu kendi kültür potasında eriterek İslam medeniyeti denilen yeni bir kimliğin ortaya çıkmasını sağlamışlardır. İslam medeniyeti, sadece İslam dünyasını değil bütün insanlığı aydınlatmıştır.

Avrupa’nın İslam medeniyetinden etkilenmesi Haçlı Seferleri, Akdeniz ticaretinin gelişmesi, İslam fetihleri, İspanya’da kurulan medreseler, tercüme faaliyetleri gibi gelişmeler sayesinde olmuştur. IX ve X. yüzyıllardan itibaren Müslüman bilginlerin eserleri, başta Avrupa’nın bilim dili olan Latince olmak üzere İbranice ve zaman zaman da yerel dillere çevrilmiştir. Bu çalışmalar Avrupa’da, Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasına zemin hazırlamıştır.İslam medeniyetinin Batı’ya etkisi, aralıksız olarak XVIII. yüzyıla kadar devam etmiştir. Batı’nın bugünkü bilimsel ve teknolojik ilerlemesinde İslam bilimi ve düşüncesinin etkisi vardır. İmam Gazali, İbn-i Rüşd, İbn-i Sina, Farabi, Kindî, Birûnî, Tûsî, El-Cezeri gibi alimler, çağdaş Batı medeniyetini etkilemiş ve isimleri günümüze kadar gelmiştir.

  • İmam Gazali (1058-1111)

  • İbn-i Rüşd (1126-1198)

  • Farabi (870-950)

  • İbn-i Sina (980-1037)

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi