İskitler (Sakalar)

İskitler (Sakalar)

Kategoriler: Tarih
  • Tarihte bilinen ilk Türk topluluğu olan MÖ. 7. yüzyıl ile MÖ. 2. yüzyıl arasında Orta Asya ve Karadenizin kuzeyinden Tuna Nehri’ne kadar uzanan coğrafyada hüküm süren İskitlerin en ünlü hükümdarı Alp Er Tunga‘dır.

UYARI: Bu topluluğa İranlılar Saka, Yunanlılar ise İskit adını vermişlerdir. Bu durum İskitler’in bu devletlerle iletişim kurduğunun göstergesidir.

  • İskitler savaşçı bir Türk topluluğudur. Bunun etkisiyle Avrupa’dan Orta Asya’ya kadar uzanan coğrafyanın kontrolünü sağlayarak bir çok kavmi egemenlikleri altında tutmuşlar ve MÖ. 7. yüzyılda Anadolu’ya ilk Türk akınlarını gerçekleştirmişlerdir.

Bunların dışında;

1. Hayvancılıkla uğraşan ve buna bağlı olarak gö­çebe bir yaşam süren İskitler tarihte ilk defa atı evcilleştiren ve atlı arabayı kullanan Türk topluluğudur.

2. Altın ve gümüş işçiliğinde ileri oldukları için bozkırın kuyumcusu olarak tanımlanmışlar, altın ve gümüşten at, geyik, kuş motifli heykeller yapmış­lardır.

UYARI: İskitlerin ekonomik uğraşları sanatsal faaliyetlerini etkilemiş, hayvan üslubu sanatlarında önemli bir yer tutmuştur.

3. İskitler edebi alanda çalışmalar da yapmışlar Şu ve Alp Er Tunga destanlarını ortaya koymuşlardır.

4. Dini anlamda Gök Tanrı inancını benimsemişler ayrıca falcılık ve büyücülükte de ileri gitmişlerdir. (Şamanizm)

Uyarı: Savaşçı Amazon kadınları İskit topluluğu bünyesindedir. Dünyanın ilk kadın hükümdarı olan Tomris bu dönemde yaşamıştır. (Anaerkil yapı)

5. Bugünkü Yakut Türklerinin atası sayılan İskitler gerek batıdan Avrupalı topluluklarının, doğudan ise Yüeçilerin baskıları gerekse teşkilatlanma, devletleşme aşamasına geçemedikleri için dağılmışlardır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar