İskandinav-Hırvat-İran (Fars)-Hint Edebiyatı AYT


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı

 İskandinav Edebiyatı

Henrik İbsen (1928-1906): Avrupa’da modern tiyatronun kurucularından sayılır Burjuva bireylerin boşa çıkan yaşama çabalarındaki trajedilerini anlatır. Eserleri arasında Peer Gynt, Brand, Hortlaklar, Bir Bebek Evi vardır.Knut Hamsun (1859-1952): Eserlerinde kendi hayatının derin izleri görülür. Tabiat tasvirlerinde çok başarılıdır Eserleri arasında Açlık, Pan, Victoria, Dünya Nimeti vardır

Hırvat / Sırp Edebiyatı

İvo Andriç (1892-1975): Aslen Hırvat’tır, ancak bir Sırp olarak yaşamıştır. 1961 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan yazar, Drina Köprüsü adlı romanıyla tanınmıştır.

İran (Fars) Edebiyatı

Ömer Hayyam (1049-1121): İranlı şair ve bilgindir Matematik, tıp, astronomi, tasavvuf ve edebiyat alanlarında çalışmıştır Hikmetli rubaileriyle ünlenen Hayyam, hakkında yazılan kitaplarda “ayyaş” ve “din dışı” gösterilmiş, ancak son dönemde yapılan araştırmalar onun böyle biri olmadığını göstermektedir.

Sadî-i Şirazî (13. yüzyıl): En önemli eserleri “Bostan” ve “Gülistan” adlı eserlerdir Bostan, ahlakî bir mesnevidir, nasihatlere dayanan eserde fıkra ve hikâyelere de yer verilmiştir Gülistan, manzum ve mensur karışık bir nasihatnamedir

Hafız-ı Şirazî (14. yüzyıl): Öğrenimi sırasında Kur’an-ı Kerim’i ezberlediği için “Hafız” lakabını almıştır Fars edebiyatının en başarılı gazel şairidir. Bilinen tek eseri Divan’ıdır

Hint EdebiyatıRabindranath Tagore (1861-1941): Geleneksel Hint şiirinin son temsilcilerinden olan Tagore, şiirlerinde insan ve tabiata karşı mistik sevgi, halkın acıları konularını işlemiştir Hint ve Batı kültürünü kaynaştırmak için uğraşan Tagore, 3000 kadar şarkı sözü yazmış, bestelemiştir Hint milli marşının sözleri ona aittir. Gora adlı romanı ünlüdür.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
20 Haziran 2020 Cumartesi