Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, İsimler (Adlar), Türk Dili ve Edebiyatı

Fiilden türeyen ve isim görevinde kullanılan fiilimsilerdir. Varlıkların ya da kavramların nasıl, adı varsa fiillerin de adı vardır. İşte isim-fiiller, aslında eylemlerin adı görevinde kullanılan biçimidir. İsim fiil ekleri, “-ma, -me/-mak, -mek/-ş, -ış, -iş” tir.

Söylediklerime kahkahalarla gülmesine şaşırdım.

cümlesinde “gülme” sözcüğü isim-fiildir. Bu sözcük “-me”, isim-fiil ekini almıştır, “gül-” eylemiyle anlamca ilgilidir. Görüldüğü gibi bu sözcük isim görevinde kullanılmıştır, yani “gül-” eyleminin adıdır.

Yolcuların sabırsız bekleyişi sürüyor.

cümlesindeki “bekle-” fiili, “-iş” isim-fiil ekini almış ve fiil olmaktan çıkarak isim görevinde kullanılmıştır. Ancak bu “bekle-” fiiliyle anlamca ilgilidir. Sonuçta “bekleyiş” sözcüğü isim-fiildir.

Size bir öykü okumak istiyorum.

cümlesinde “oku-” fiili “-mak” ekini almıştır. Bu eki alarak isim gibi kullanılan “okumak” sözcüğü isim-fiildir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar