Kategoriler: İsimler (Adlar), Türk Dili ve Edebiyatı

Fiilden türeyen ve isim görevinde kullanılan fiilimsilerdir. Varlıkların ya da kavramların nasıl, adı varsa fiillerin de adı vardır. İşte isim-fiilller, aslında eylemlerin adı görevinde kullanılan biçimidir. İsim fiil ekleri, “-ma, -me/-mak, -mek/-ş, -ış, -iş” tir.

Söylediklerime kahkahalarla gülmesine şaşırdım.

cümlesinde “gülme” sözcüğü isim-fiildir. Bu sözcük “-me”, isim-fiil ekini almıştır, “gül-” eylemiyle anlamca ilgilidir. Görüldüğü gibi bu sözcük isim görevinde kullanılmıştır, yani “gül-” eyleminin adıdır.

Yolcuların sabırsız bekleyişi sürüyor.

cümlesindeki “bekle-” fiili, “-iş” isim-fiil ekini almış ve fiil olmaktan çıkarak isim görevinde kullanılmıştır. Ancak bu “bekle-” fiiliyle anlamca ilgilidir. Sonuçta “bekleyiş” sözcüğü isim-fiildir.

Size bir öykü okumak istiyorum.

cümlesinde “oku-” fiili “-mak” ekini almıştır. Bu eki alarak isim gibi kullanılan “okumak” sözcüğü isim-fiildir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar