Isıl Denge Tyt Fizik


Kategoriler: Fizik, Tyt Fizik

ISIL DENGE

Sıcaklıkları farklı iki cisim, birbiriyle temas hâline geçtiğinde sıcaklıkları eşit oluncaya kadar aralarında ısı alışverişi yapar. Bu olaya ısıl denge denir. Cisimlerin oluşturduğu sistem yalıtılmışsa sıcaklığı yüksek olan cismin verdiği enerji, sıcaklığı düşük olan cismin aldığı enerjiye eşit olur. Buna Enerji Korunumu Yasası denir.

QALINAN = -QVERİLEN

Kütlesi m1, sıcaklığı T1 , öz ısısı c1 olan bir madde ile kütlesi m2, sıcaklığı T2 öz ısısı c2 olan başka bir madde ısıca yalıtılmış bir ortamda temas ettiğinde T1 < T2 ve cisimler dengeye geldiğinde denge sıcaklıkları Td ise

T1<Td<T2

olur.] }

Sıcaklıkları sırasıyla 20 oC ve 80 oC olan m1 ve m2 kütleli sular ısıca yalıtılmış bir ortamda karıştırılıyor.

Karışımın denge sıcaklığı ile ilgili,

I. m1 = m2 ise 50 oC olur.
II. m2 < m1 ise 50 oC ile 20 oC arasındadır.
III. m1 < m2 ise 50 oC ile 80 oC arasındadır.
yargılarından hangileri doğrudur?

A)Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III


Soğuk bir günde dışarıda bulunan metal parçasına dokunduğumuzda, aynı ortamda bulunan tahta parçasından daha soğukmuş gibi gelir.

Bu olayın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metal ısıyı tahtadan daha iyi iletir.
B) Dışarıdaki metal parçası tahta parçasına göre daha düşük sıcaklığa sahiptir.
C) Metal ısıyı tahtadan daha çabuk dış sisteme ışıma yoluyla verir.
D) İnsan derisi metale karşı daha duyarlıdır.
E) Tahtanın ısı sığası fazladır.


Yanmakta olan bir kaloriferin petekleri, bir apartmanı ısıttığı hâlde, elimizi kibrit alevi kadar yakmaz.

Bu olaylar,

I. Kibritin verdiği ısı daha fazladır.
II. Peteklerin sıcaklığı daha azdır.
III. Kibritin ısı sığası daha fazladır.

yargılarından hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
6 Haziran 2021 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
19 Haziran 2021 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
20 Haziran 2021 Pazar