Isı Alışverişi ve Sıcaklık Değişimi Çözümlü Sorular] }

Yukarıda K, L ve M kürelerinin sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri söylenebilir?
l. K küresi L küresine dokundurulursa I.'den K'ye ısı akışı olur.
ll. K küresi M küresine dokundurulursa K'den M'ye ısı akışı olur.
Sıcaklıkları farklı iki madde birbirine dokundurulduğunda sıcaklığı yüksek olan maddeden, sıcaklığı düşük olan maddeye doğru ısı akışı olur. Bu durumda K küresi L küresine dokundurulursa L'den K'ye, K küresi M küresine dokundurulursa K'den M'ye ısı akışı olur. Dolayısıyla her iki ifade de söylenebilir.

Soru: Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başındaki paranteze D harfi, yanlış olanların başındaki pazanteze Y harfi yazılıyor. Buna göre parantezlere sırasıyla hangi harfler yazılmıştır?
( ) Aynı maddenin eşit kütleleri, özdeş ısıtıcılarla farklı süre ısıtılırsa sıcaklık değişimleri farklı olur.
( ) Aynı maddenin farklı kütleleri, özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılırsa sıcaklık değişimleri farklı olur.
Aynı maddenin eşit kütleleri özdeş ısıtıcılarla farklı süre ısıtılırsa sıcaklık değişimleri farklı olur. Aynı maddenin farklı kütleleri, özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılırsa sıcaklık değişimleri farklı olur. Buna göre verilen ifadelerin başındaki parantezlere sırasıyla D, D harfleri yazılmıştır.

Soru: Aşağıdaki K, L ve M kaplarında belirtilen sıcaklık ve miktarlarda su bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlerden hangilerine fazladır, hangilerine azdır yazılmalıdır?
l. K'deki suyun ısısı L'deki suyun ısısından ............
II. ildeki suyun ısısı M'deki suyun ısısından ..........
K ve L kaplarındaki suların kütleleri aynı olmasına rağmen, K kabındaki suyun sıcaklığı daha fazla olduğundan, K kabındaki suyun ısısı L kabındaki suyun ısısından fazladır. L ve M kaplarındaki suların sıcaklıkları aynı olmasına rağmen, L kabındaki suyun kütlesi daha fazla olduğundan, L kabındaki suyun ısısı M kabındaki suyun ısısından fazladır. Dolayısıyla I ve II. İfadelerde boş bırakılan yerlere fazladır yazılmalıdır.

Soru: Aşağıdaki K, L ve M kaplarında belirtilen sıcaklık ve miktarlarda sular bulunmaktadır. Buna göre hangi kaptaki su en fazla, hangi kaptaki su m miktarda buz eritir?
Miktarları aynı olan maddelerden sıcaklığı fazla olanın başka bir maddeye aktarabileceği enerji daha fazladır. Bu durumda K ve L kaplarındaki sulardan, K'nin eritebileceği buz miktarı daha fazladır. Sıcaklıkları aynı olan maddelerden miktarı fazla olanın başka bir maddeye aktarabileceği enerji daha fazladır. Bu durumda L ve M kaplarındaki sulardan, I.'nin eritebileceği buz miktarı daha fazladır. Buna göre K kabındaki su en fazla, M kabındaki su en az miktarda buz eritir.

Soru: Aşağıdaki şekilde birbirine tutturulmuş metal blokların sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre metal bloklar arasındaki ısı alışverişi tamamlandığında blokların sıcaklığı için ne söylenebilir?
Sıcaklıkları farklı iki madde bir araya getirildiğinde sıcak maddeden soğuk maddeye doğru ısı akışı olur. Isı akışı maddelerin sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder. Bu sıcaklığa denge sıcaklığı denir. Denge sıcaklığı maddelerin sıcaklıkları arasında bir değer alır. Buna göre birbirine tutturulmuş metal bloklar arasındaki ısı alışverişi tamamlandığında blokların sıcaklığı 50°C ile 80°C arasında olur.


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar