Kategoriler: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İNSANIN ALLAH’LA İLETİŞİMİ

3.1. Dua

Dua: İnsanın hâlini, derdini Allah’a sunup ondan yardım dilemesidir.

Dua, Allah ile birtür iletişim kurmadır. Yüce Allah, dua eden her kulunun duasını işitir. Dua, insanın aracısız olacak doğrudan isteklerini Allah’a iletmesidir. Dua, insanın Allah’ın yardımını yanında hissetmesine vesile olur. Bu da insana manevi güç ve moral verir.

Dua etme ihtiyacının sebepleri; Günah ve kusurlarını affettirme isteği, dünyadaki bazı arzularının yerine gelmesini istemesi, sıkıntı, hastalık ve problemlerden kurtulmak ve tehlikelere karşı kendini güvende hissetme ihtiyacı.

Gülbenk: Allah’a yalvarma ve ondan af dileme anlamlarına gelir. Alevilik-Bektaşilikte dua anlamında kullanılır.

3.2. İbadet

İbadet: İnsanın Allah’a olan sevgi ve saygısını göstermek ve hoşnutluğunu kazanmak için yapılan iş ve davranışlara denir.

Allah, insanı kendisine ibadet etmek için yaratmıştır. ibadetlerde amaç yalnızca Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak olmalıdır. Namaz, oruç, zekât, hac, dua, kurban, sadaka başlıca ibadetlerdendir. İlim öğrenmek, insanlığa hizmet gibi iyi davranışlar da ibadet sayılır.

3.3. Tövbe

Tövbe: İnsanın işlemiş olduğu günahlara karşı gönülden pişmanlık duyması ve bunu bir daha yapmayacağını ifade edip Allah’tan bağışlanmasını dilemesidir.

İnsanın işlediği günahlara karşı Allah’ın af kapısı her zaman açıktır. Tövbe insanı Allah’a yaklaştırır ve manevi olarak rahatlatır. Günahları affetme yetkisi sadece Allah’ındır.

AYET

“Kim haksız davranışından sonra tövbe eder ve durumunu düzeltirse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Mâide suresi, 39)

“Günahlarından tevbe eden kimse hiç günah işlememiş gibidir.” (Hadis-i Şerif)

“Her ademoğlu çok hata işler. Hata işleyenlerin de en hayırlısı tevbe edenler (pişman olarak hatasından dönenler) dir. (Hadis-i Şerif)

3.4. Kur’an Okuma

Kur’an—ı Kerim, kutsal kitapların sonuncusudur ve Hz. Muhammed’e indirilmiştir. Müslümanlar onu çokça okuyup mesajlarını anlamaya ve hayatlarına uygulamaya çalışmalıdırlar. Kur’an Allah’ın sözleri olduğu için onu okumak Allah ile iletişim kurmak anlamına da gelir.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar