Kategoriler: 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazım Kuralları

İmek fiili bugün daha çok, ekleşmiş olarak kullanılmakta ve ünlü uyumlarına uymaktadır. Ünlüyle biten kelimelere eklendiğinde ünlüsü düşer. Bu durumda araya “y” ünsüzü girer. Ünsüzle biten kelimelere eklendiğinde ise “i” ünlüsü düşer.

ne-y-se (ne ise), sonuncu-y-du (sonuncu idi), yabancı-y-mış (yabancı imiş); gelir-se (gelir ise), güzel-miş (güzel imiş), yorgundu (yorgun idi).] }

Aşağıdakilerin hangisinde “ki” nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Madem ki beni dinlemeyecektiniz niçin beni buraya çağırdınız?
B) İnsanlara kötü söz söyleme ki onlardan da kötü söz işitmeyesin.
C) Demek ki bir zamanlar insanlar yiyeceklerini mağaralarda saklamışlar.
D) Etrafıma bir de baktım ki bütün insanlar kendi geleceklerinin peşine düşmüş.
E) Benim evim okula yakındı ama seninki epey uzaktı.
Aşağıdakilerin hangisinde "de"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) İnsanlar ve bitkiler gibi dünya da her yıl yaşlanıyor.
B) Biz konuşurken CemaI'de bir köşede bizi dinliyordu.
C) Yaşadığı bu kötü olaylardan elbette o da bazı dersler çıkarmıştı.
D) Bu konuyu bir de babama danışsak daha iyi olmaz mıydı?
E) Çocuk güzel okudu ama çocuğun okuduğu şiir de şiirdi hani!


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar