“İmek” Ek Fiilinin yazılışı


Kategoriler: Türk Dili ve Edebiyatı, Yazım Kuralları

İmek fiili bugün daha çok, ekleşmiş olarak kullanılmakta ve ünlü uyumlarına uymaktadır. Ünlüyle biten kelimelere eklendiğinde ünlüsü düşer. Bu durumda araya “y” ünsüzü girer. Ünsüzle biten kelimelere eklendiğinde ise “i” ünlüsü düşer.ne-y-se (ne ise), sonuncu-y-du (sonuncu idi), yabancı-y-mış (yabancı imiş); gelir-se (gelir ise), güzel-miş (güzel imiş), yorgundu (yorgun idi).

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
22 Haziran 2019 Cumartesi