İlk Türk Devletlerinde Ordu Teşkilatı 9.Sınıf Tarih

İlk Türk Devletlerinde Ordu Teşkilatı 9.Sınıf Tarih

Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, Tarih

1. Türklerin göçebe yaşamaları, saldırıya açık alanlarda bulunmaları sürekli mücadele etmeleri, askeri yapılarını geliştirmiştir.

2. Türklerde ilk düzenli orduyu Asya Hun hükümdarı Mete Han kurmuştur.

3. Mete Han’ın ilk defa uyguladığı onluk sistem diğer Türk devletlerine örnek olmuştur.

Uyarı: Mete Han orduyu onluk, yüzlük, binlik, on binlik bölümlere ayırmış; her bölümü bir komutana bağlamıştır. Oluşturulan hiyerarşi ordunun sevk ve idaresini kolaylaştırmıştır. Ayrıca en büyük birliğe Tümen adı verilmiştir.

4. Ovada Hilal (Turan- Sahte Ricat, Kurt Kapanı) taktiği dağlık alanlarda ise gerilla taktiği uygulanmıştır.

5. Türklerde savaş zamanında herkes asker sayılmış ordu-millet inancı ortaya çıkmıştır.

6. Askerlerin süvarilerden (atlılardan) oluşmasından dolayı ağır silahlar kullanmamışlardır. (Ok, kılıç, yay, süngü, kargı, mızrak, kalkan)

Uyarı: Türklerde atın ve hafif silahların kullanılması ordunun hızlı hareket etmesini sağlamıştır.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar