İlk İnsanların Yaşam Tarzı ve Geçim Kaynakları


Kategoriler: İnsanlığın İlk İzleri, Kadim Dünyada İnsan, Tarih

İlk insanların geçim kaynağı avcılık ve besin toplayıcılığıydı. İnsanlar besin kaynaklarının azalması veya çoğalmasına bağlı olarak göçebe bir yaşam sürüyorlardı. Uzun süre devam eden bu süreçte insanlar etin yanında çeşitli meyve ve bitkileri de besin olarak kullanmayı öğrenmişlerdir.İnsanlar doğada kendiliğinden yetişen buğday, arpa, çavdar gibi tahılları toplayarak besin olarak kullanmışlardır.

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
30 Haziran 2018 Cumartesi