İlk İnsanların Kullandıkları Araç – Gereçler 9.Sınıf Tarih


Kategoriler: 9. Sınıf Tarih, İnsanlığın İlk Dönemleri, Tarih
  • İlk insanlar, kullandıkları araç-gereçleri taştan yapmışlardır. Başlangıçta iri ve kaba olarak yontulan taşlar zamanla daha kullanılışlı hale getirilmiştir.
  • İnsanlar teknik bilgileri geliştikçe obsidyen olarak adlandırılan doğal volkanik cam, kemik ve mikrolit adı verilen çakmaktaşından bıçak, iğne, olta, ok ucu, orak gibi alet ve silahlar yapıp kullanmaya başlamışlardır.
  • Ülkemizde Antalya Öküzini’ndeki araştırmalar, buradaki avcı-toplayıcı toplumların Anadolu’da ilk kez ok ve yay kullandıklarını göstermektedir. İ İnsanlar tarımla uğraşmaya başladıktan sonra ürünlerin ekimi, hasadı ve işlenmesi için çeşitli aletler yapmışlardır. Saban, orak, tahıl öğütme taşları, havanlar ve dibekler bunun ilk örnekleridir.
  • Ateşin bulunması insanlık için ısınma ve yiyeceklerin pişirilmesinin yanında teknolojinin gelişmesinde de büyük yarar sağlamıştır. İnsanlar kilden yaptıkları çanak-çömlekleri yüksek sıcaklıkta fırınlama teknikleri ile daha kullanışlı hale getirmişlerdir.
  • Zaman içinde çanak çömlekleri motifler ve şekillerle süslenmesi sanat anlayışının gelişmesini sağlamıştır.
  • Arkeolojik kazılar sonucu elde edilen taş, kemik, obsidyen mikrolit ve kilden yapılmış araç gereçler, bu araç gereçlerin üzerindeki motif, işaret ve şekiller yazıdan önceki dönemin kültürel ve sosyal yapısı hakkında bilgiler sunmaktadır.
  • Ok ve yay, güvenliği sağlama ve avcılıkla ilgili bilgiler verir. İnşa edilen evler ve kullanılan yapı malzemeleri insanların mimaride ulaştığı düzeyi gösterir. Küçük heykelcikler ve kayalara çizilen resimler insanların inançları, ekonomik faaliyetleri, duygu ve düşünceleri hakkında bilgi edinmemizi sağlar.] }


Liselere Giriş Sınavı (LGS)
5 Haziran 2022 Pazar

Temel Yeterlilik Sınavı (TYT)
18 Haziran 2022 Cumartesi

Alan Yeterlilik Sınavı (AYT)
19 Haziran 2022 Pazar